Umrli

- LUBINA RA, rođena Andrijanić, umrla je 31. maja 2024.g. u 87. godini života, a sahranjena 2. juna 2024. godine na groblju „Šige“ u Vrbovcu.
Ožalošćeni su: sinovi Franjo, Mato i Pavo sa obitelji, te obitelj pokojnog sina Ante (Tunje).

- PAVLOVIĆ MARA, rođena Bajušić, umrla je 30. maja 2024.g. u 75. godini života, a sahranjena 8. juna 2024. godine na groblju „Šige“ u Vrbovcu.
Ožalošćeni su: suprug Ivan, sin Mladen, kćeri Ivka i Dijana sa obitelji.

-KRAJINA MARIJA, umrla je 18. maja 2024.g. u 90. godini života, a sahranjena 20. maja 2024. godine na groblju „Šige“ u Vrbovcu.

-ANDRIJANIĆ MARIJAN, umro je 10. aprila 2024.g. u 72. godini života, a sahranjena 12. aprila 2024. godine na groblju „Šige“ u Vrbovcu.
Ožalošćeni su: supruga Janja, sinovi Anto i Jurica sa obitelji.

-BRNLUCA, rođena Vuletić, umrla je 5. aprila 2024.g. u 75. godini života, a sahranjena 9. aprila 2024. godine na gradskom groblju u Slavonskom Brodu.
Ožalošćeni su: sinovi Marijan i Ivo, kći Manda te sestra Janja sa obitelji.

-PATKOVŽANA,umrla je 26. marta 2024.g. u 41. godini života, a sahranjena 29. maja 2024. godine na groblju Neuer St. Michael Friedhof u Berlinu.
Ožalošćeni su: kćeri Jelica i Kristina te sestra Suzana sa obitelji.

-KOVAČEVMARIJA, rođena Mihalj, umrla je 27. marta 2024.g. u 86. godini života, a sahranjena 28. marta 2024. godine na groblju „Šige“ u Vrbovcu.
Ožalošćeni su: suprug Šimo, kćeri Ivka, Ankica, Marica i Manda, sinovi Ivo, Marijan i Zoran sa obitelji.

-MARTINOVIĆ KATA, rođena Vranjić, umrla je 13. februara 2024.g. u 82. godini života, a sahranjena 17. februara 2024. godine na groblju „Šige“ u Vrbovcu.
Ožalošćeni su: sin Marko i kćer Ružica te brat Anto sa obitelji.

-KOŽAREVIĆ MATO, umro je 7. januara 2024.g. u 86. godini života, a sahranjen 9. januara 2024. godine na groblju „Šige“ u Vrbovcu.
Ožalošćeni su: supruga Luja, sin Marko i kćer Marija sa obitelji.

-KNEŽEVIĆ ANICA, umrla je 9. novembra 2023.g. u 71. godini života, a sahranjena 11. novembra 2023. godine na groblju „Šige“ u Vrbovcu.
Ožalošćeni su: sin Mato i kćer Nada te brat Ilija sa obitelji.

-MRVELJ Marka ANA, umrla je 12. augusta 2023.g. u 86. godini života, a sahranjena 19. augusta 2023. godine na groblju „Šige“ u Vrbovcu.

-MRVELJ Blaža MATO, umro je 11. jula 2023.g. u 61. godini života, a sahranjen 13. jula 2023. godine na groblju „Šige“ u Vrbovcu.
Ožalošćeni su: supruga Jela, sinovi Blaškan i Josip, kćeri Matea i Mara sa obitelji.

-ANDRIJANIĆ ANA, rođena Majić, umrla je 10. jula 2023.g. u76. godini života, a sahranjena 12. jula 2023. godine na groblju „Šige“ u Vrbovcu.

- MARIĆ Ilije BOŽO, umro je 11. maja 2023.g. u 86 godini života, a sahranjen 13. maja 2023. godine na groblju „Smrekovac“ u Vrbovcu.
Ožalošćeni su: sinovi Ilija, Ivan i Zoran, kćeri Ana i Željka te brat Stipo sa obitelji.

-LUBINA ANĐA, rođena Krajina, umrla je 15. januara 2023.g. u 85. godini života, a sahranjena 18. januara 2023. godine na groblju „Šige“ u Vrbovcu.
Ožalošćeni su: sin Ivo sa obitelji i obitelj pokojnog sina Marka te sestra Marija.

-KOVAČEVRUŽICA, rođena Guberac, umrla je 14. oktobra 2022.g. u 59. godini života, a sahranjena 20. oktobra 2022. godine na groblju „Šige“ u Vrbovcu.
Ožalošćeni su: kći Marina te brat Ilija sa obitelji.

-GUDELJ Joze MARIJAN, umro je 15. oktobra 2022.g. u 76 godini života, a sahranjen 17. oktobra 2022. godine na groblju „Smrekovac“ u Vrbovcu.
Ožalošćeni su: supruga Marija, sinovi Pavo i Jozo te braća Ivan i Tomica, sestra Ivka, Marija, Kaja i Lucija sa obitelji.

-BOŽANĐA, rođena Đogaš, umrla je 8. oktobra 2022.g. u 86. godini života, a sahranjena 11. oktobra 2022. godine na groblju „Smrekovac“ u Vrbovcu.
Ožalošćeni su: suprug Božo, kći Marija, sinovi Anto, Josip i Ivica te sestra Lucija sa obitelji.

-ĐOGAŠ Ive MIRKO, umro je 26. septembra 2022.g. u 71. godini života, a sahranjen 28. septembra 2022. godine na groblju u Slavonskom Brodu.
Ožalošćeni su: supruga Mira, sin Miroslav, kćeri Mirela i Maja te brat Jozo, sestre Janja, Ana i Luca sa obitelji.

-MAJIĆ Grge STJEPAN - PEĆO, umro je 24. septembra 2022.g. u 51. godini života, a sahranjen 27. septembra 2022. godine na groblju Šige u Vrbovcu.
Ožalošćeni su: sestre Antonija i Anđa, braća Marko, Ilija, Anto i Marijan sa obitelji.

-ILIČEVIĆ Ilije ANTO, umro je 3. septembra 2022.g. u 81. godini života, a sahranjen 6. septembra 2022. godine na groblju Šige u Vrbovcu.
Ožalošćeni su: supruga Šimica, sin Ilija, kćeri Marinka i Kajica te sestra Mara, braća Jozo i Marko sa obitelji.

-ILMije IVAN, umro je 30. juna 2022.g. u 80. godini života, a sahranjen 1. jula 2022. godine na groblju "Šige" u Vrbovcu.
Ožalošćeni su: supruga Ankica, sin Mijo, kćeri Ljubica i Jela te sestra Ana, braća Božo i Anto sa obitelji.

-PATKOVIĆ JELA, rođena Lubina, umrla je 18. maja 2022.g. u 71. godini života, a sahranjena 24. maja 2022. godine na groblju „Šige“ u Vrbovcu.
Ožalošćeni su: kćeri Suzana i Žana te sestre Anica, Kaja, Janja i Ivka sa obitelji.

-ĐOGBariše JOZO, umro je 12. maja 2022.g. u 63. godini života, a sahranjen 13. maja 2022. godine na mjesnom groblju u Bukovlju.
Ožalošćeni su: supruga Tera, sin Mario i kći Anđelka te brat Ivan i sestre Ana, Kata, Marija i Jelka sa obitelji.

- PEPIĆ IVKA, rođena Katić, umrla je 3. maja 2022.g. u 78. godini života, a sahranjena 5. maja 2022. godine na groblju u Bijelim Barama.
Ožalošćeni su: suprug Marijan, sinovi Andrija, Juro i Mladen te kćerka Marija sa obitelji.

- MRVELJ RUŽA, rođena Ivelj, umrla je 23. aprila 2022.g. u 85. godini života, a sahranjena 27. aprila 2022. godine na groblju „Šige“ u Vrbovcu.
Ožalošćeni su: sin Stjepan te brat Pejo, sestre Jela i Luja sa obitelji.

- BRNIĆ JANJA, rođena Marić, umrla je 23. aprila 2022.g. u 85. godini života, a sahranjena 26. aprila 2022. godine na groblju „Šige“ u Vrbovcu.
Ožalošćeni su: sin Jozo, kćeri Ivka i Mara sa obitelji.

- BRAŠNJIĆ Franje MARKO, umro je 19. aprila 2022.g. u 81. godini života, a sahranjen 22. aprila 2022. godine na groblju Šige.
Ožalošćeni su: supruga Anica, kćeri Ivka i Stana te sestra Anđa sa obitelji.

- ĐOGAŠEVIĆ RUŽA, umrla je 19. marta 2022.g. u 88. godini života, a sahranjena 22. marta 2022. godine na groblju „Smrekovac“ u Vrbovcu.
Ožalošćeni su: kći Ana te sestre Anđa i Lucija sa obitelji.

- BIJELIĆ ČEDO, umro je 12. marta 2022.g. u 84. godini života, a sahranjen 15. marta 2022. godine na groblju „Vasiljevo polje“ u Novom Gradu.
Ožalošćeni su: sin Drago i kći Dragica sa obitelji.

- KNEŽEVIĆ IVKA, rođena Babić, umrla je 12. februara 2022.g. u 83. godini života, a sahranjena 14. februara 2022. godine na groblju „Šige“ u Vrbovcu.
Ožalošćeni su: sin Zvonko sa obitelji te obitelj pokojnog sina Marka.

- BREZONJIĆ Ilije ILIJA, umro je 3. februara 2022.g. u 85. godini života, a sahranjen 5. februara 2022. godine na groblju Šige.
Ožalošćeni su: sin Stipo i kći Janja te sestre Ana sa obitelji.

- RAVNJAK Ante SLAVKO, umro je 31. januara 2022.g. u 46. godini života, a sahranjen 2. februara 2022. godine na gradskom groblju u Đakovu.
Ožalošćeni su: supruga Josipa, sin Luka i kći Iva te sestre Kata i Ana, braća Luka, Mladen i Ivo sa obitelji.

- MIHALJ Bože PEJO, umro je 28. januara 2022.g. u 85. godini života, a sahranjen 31. januara 2022. godine na groblju Šige.
Ožalošćeni su: brat Ilija, sestre Ruža i Janja sa obitelji.

- CVITKOVIĆ Ivana STIPA, umro je 26. januara 2022.g. u 69. godini života, a sahranjen 28. januara 2022. godine na groblju Šige.
Ožalošćeni su: supruga Ružica, sinovi Ivica, Jozo i Marko te sestra Anđa sa obitelji.

- ŽIVANOVIĆ Vase JOVANKA, rođena Goranović, umrla je 14. januara 2022.g. u 81. godini života, a sahranjena 16. januara 2022. godine na gradskom groblju u Modriči.
Ožalošćeni su: sin Đoko i kći Nevenka te sestra Nevenka sa obitelji.

- ILIĆ MARIJA, rođena Brnić, umrla je 26. decembra 2021.g. u 95. godini života, a sahranjena 29. decembra 2021. godine na groblju „Šige“ u Vrbovcu.
Ožalošćeni su: kći Marija te sestra Ivka, braća Mato i Mijo sa obitelji.

- CVITKOVIĆ Jure MATO, umro je 15. decembra 2021.g. u 87. godini života, a sahranjen 16. decembra 2021. godine na mjesnom groblju u Ostrošincima kod Našica.
Ožalošćeni su: supruga Anđa, sin Juro i kćeri Dragica sa obitelji.

- BREZONJIĆ ANICA, rođena Martinović, umrla je 11. novembra 2021.g. u 83. godini života, a sahranjena 13. novembra 2021. godine na groblju Šige.
Ožalošćeni su: suprug Ilija, sin Stipo i kći Janja sa obitelji.

- BOŽ Jure BOŽO, umro je 26. oktobra 2021.g. u 79. godini života, a sahranjen 28. oktobra 2021. godine na groblju Smrekovac.
Ožalošćeni su: supruga Kata, sin Ivan, kćeri Ivanka, Nevenka i Jurka te sestra Manda sa obitelji.

- BRNIĆ Ive IVICA, umro je 15. oktobra 2021.g. u 86. godini života, a sahranjen 19. oktobra 2021. godine na groblju u Slavonskom Brodu.
Ožalošćeni su: kći Marija, sinovi Anto i Stjepan sa obitelji.

- MAJIĆ Marka ILIJA, umro je 4. oktobra 2021.g. u 67. godini života, a sahranjen 8. oktobra 2021. godine na groblju „Markovo polje“ u Zagrebu.
Ožalošćeni su: supruga Ivanka i kći Kristina, te sestra Ružica sa obitelji.

- PETRIĆ ANICA, rođena Zrakić, umrla je 6. septembra 2021.g. u 78. godini života, a sahranjena 10. septembra 2021. godine na groblju Šige.
Ožalošćeni su: sinovi Marijan, Marko i Ivica, te sestra Mara sa obitelji.

- KUVAČ Ante MARKO, umro je 20. augusta 2021.g. u 81. godini života, a sahranjen 21. augusta 2021. godine na groblju Šige.
Ožalošćeni su: supruga Anđa, sin Ivo i kći Kata sa obitelji.

- TERZIĆ IVAN, umro je 13. augusta 2021.g. u 76. godini života, a sahranjen 14. augusta 2021. godine na groblju Šige.
Ožalošćeni su: supruga Anica, sin Marko i kći Lucija sa obitelji.

- ANTUNOVIĆ ANĐA, rođ. Anđelić, umrla je 21. juna 2021.g. u 86. godini života, a sahranjena 26. juna 2021. godine na groblju Šige.
Ožalošćeni su: kćeri Ružica i Janja, sinovi Anto i Marko, te brat Ilija sa obitelji.

- BRNIĆ Marka IVICA, umro je 13. aprila 2021.g. u 72. godini života, a sahranjen 15. aprila 2021. godine na groblju u Kutini.
Ožalošćeni su: supruga Ana, sinovi Ivan i Dejan, brat Juro sa obitelji.

- PAVIĆ Marka ILIJA, umro je 5. marta 2021.g. u 88. godini života, a sahranjen 7. marta 2021. godine na groblju Šige.
Ožalošćeni su: kćeri Cena, Ana i Pavica, brat Pero te sestre Ivanka i Kata sa obitelji.

- ILIĆ Stijepe JURO, umro je 3. marta 2021.g. u 65. godini života, a sahranjen 5. marta 2021. godine na groblju Šige.
Ožalošćeni su: sestre Matija, Jela, Ana i Stažija sa obitelji.

- KUHAČ Ilije JOZO, umro je 26. januara 2021.g. u 63. godini života, a sahranjen 28. januara 2021. godine na groblju Šige.
Ožalošćeni su: kći Ivana te brat Ivica i sestra Marija sa obitelji.

- BRNIĆ Pave ANDRIJA, umro je 31. decembra 2020.g. u 80. godini života, a sahranjen 5. januara 2021. godine na groblju Šige.
Ožalošćeni su: supruga Ruža i kći Stana sa obitelji.

- RAŠIĆ Joze MARIJAN, umro je 18. decembra 2020.g. u 75. godini života, a sahranjen 20. decembra 2020. godine na groblju Smrekovac.
Ožalošćeni su: supruga Ružica i kćeri Nada, Antonija i Ljubica te sestre Jela i Mara sa obitelji.

- BRNIĆ Matana STIJEPO, umro je 3. decembra 2020.g. u 64. godini života, a sahranjen 4. decembra 2020. godine na gradskom groblju u Slavonskom Brodu.
Ožalošćeni su: supruga Nevenka, kćeri Marina, Zrinka i Ivona sa obitelji te brat Marijan.

- ILIĆ IVKA, rođ. Kopačević, umrla je 20. novembra 2020.g. u 75. godini života, a sahranjena 21. novembra 2020. godine na groblju Šige.
Ožalošćeni su: sestre Matija i Ruža sa obitelji.

- KNEŽEVIĆ Matije MARKO, umro je 15. novembra 2020.g. u 60. godini života, a sahranjen 17. novembra 2020. godine na gradskom groblju u Đakovu.
Ožalošćeni su: majka Ivka, supruga Ilinka, sin Danijel i kći Ivka te brat Zvonko sa obitelji.

- ĐOGAŠ KATA, rođena Anđelić, umrla je 19. augusta 2020.g. u 85. godini života, a sahranjena 22. augusta 2020. godine na groblju Smrekovac.
Ožalošćeni: sin Ilija i kći Ljubica sa obitelji.

- KNEŽEVIĆ Grge IVO, umro je 27. jula 2020.g. u 63. godini života, a sahranjen 31. januara 2020. godine na groblju u Slavonskom Brodu.
Ožalošćeni su: supruga Mara, sin Marijo i braća Petar i Ilija sa obitelji.

- ĐOGAŠ MANDA, rođena Jurić, umrla je 22. maja 2020.g. u 81. godini života, a sahranjena 23. maja 2020. godine na groblju Smrekovac.
Ožalošćeni: kćeri Mara, Vera i Jelka, sinovi Stjepan i Perica sa obitelji.

- LUBINA MARA, umrla je 27. marta 2020.g. u 83. godini života, a sahranjena 28. marta 2020. godine na groblju Šige.
Ožalošćeni su: kćeri Ruža i Nada sa obitelji.

- KOVAČEVIĆ MARA - JURENDIĆKA, umrla je 3. marta 2020.g. u 98. godini života, a sahranjena 5. marta 2020. godine na groblju Šige.
Ožalošćeni su: sin Mijo i kći Mara sa obitelji.

- BRNIĆ EVA, umrla je 5. februara 2020.g. u 84. godini života, a sahranjena 7. februara 2020. godine na groblju Šige.
Ožalošćeni su: sinovi Stijepo i Marijan sa obitelji.

- ĐOGAŠ Stjepana STJEPAN - KIĆO, umro je 22. januara 2020.g. u 75. godini života, a sahranjen 25. januara 2020. godine na groblju Smrekovac.
Ožalošćeni su: supruga Ivka, sinovi Ilija i Jozo, kćer Ankica te sestre Jela i Kats sa obitelji.

- ILIĆ Marka RUŽA, umrla je 3. januara 2020.g. u 89. godini života, a sahranjena 4. januara 2020. godine na groblju Šige.
Ožalošćeni su: sestra Tonka sa obitelji.

- KUVAČ Ivana MARKO, umro je 3. januara 2020.g. u 44. godini života, a sahranjen 8. januara 2020. godine na groblju Šige.
Ožalošćeni su: majka Marija, sestra Magdalena i brat Mladen sa obitelji.

- MAJIĆ Ilije STIJEPO , umro je 15. juna 2019.g. u 86. godini života, a sahranjen 16. juna 2019. godine na groblju Šige.

- ĐOGAŠ JAKA, rođena Žilić, umrla je 6. juna 2019.g. u 86. godini života, a sahranjena 8. juna 2019. godine na groblju Bijele Bare.

Ožalošćen je brat Mato.

- ANTUNOVIĆ Ante DIJANA, umrla je 6. maja 2019.g. u 34. godini života, a sahranjena umrle je 13.45 h, 8. maja 2019. godine na krematoriju Raizzino u Locarnu.

Ožalošćeni su: otac Anto, majka Luca i sestra Božana.

- ĐOGAŠ Ante BARIŠA, umro je 2. aprila 2019.g. u 80. godini života, a sahranjen 4. aprila 2019. godine na groblju Smrekovac.

Ožalošćeni su: supruga Ivka, sinovi Anto i Pero, kćeri Marica i Božica te sestre Lucija, Anđa i Ruža sa obitelji.

- MIJATOVIĆ Ive LJUDEVIT , umro je 16. marta 2019.g. u 80. godini života, a sahranjen 18. marta 2019. godine na groblju Smrekovac.

Ožalošćeni su: sin Zlatinko, kćeri Anđa i Ivanka sa obitelji.

- MARIĆ Stipe ANDRIJA, umro je 12. marta 2019.g. u 66. godini života, a sahranjen 14. marta 2019. godine na Gradskom groblju u Đakovu.

Ožalošćeni su: supruga Ana, sin Stjepan, kći Ivana te sestre Mara i Vera sa obitelji.

- RADIČEVIĆ Blaža IV KA, rođena Majić, umrla je 3. marta 2019.g. u 94. godini života, a sahranjena 4. marta 2019. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: obitelj pokojnog sina Marka i sestra Manda sa obitelji.

- RAVNJAK KATA, umrla je 2. februara 2019.g. u 72. godini života, a sahranjena 5. februara 2019. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: sinovi Jozo, Anto i Zlatko te brat Pejo, sestre Jela i Marta sa obitelji.

- KLJAJIĆ IVO , umro je 24. januara 2019.g. u 87. godini života, a sahranjen 26. januara 2019. godine na groblju Smrekovac.

Ožalošćeni su: sinovi Peje i Ilija te kćeri Mara i Janja sa obitelji.

- LUBINA Blaža BLAŽ , umro je 13. januara 2019.g. u 87. godini života, a sahranjen 15. januara 2019. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: supruga Anđa i sin Ivo sa obitelji.

- LUBINA Peje JOZO , umro je 11. januara 2019.g. u 64. godini života, a sahranjen 14. januara 2019. godine na groblju Smrekovac.

Ožalošćeni su: sinovi Danijel, Igor i Dejan te sestre Anka, Antonija i Pavica, braća Pero i Miloš sa obitelji.

- BRNIĆ Franje MARIJAN, umro je 10. decembra 2018.g. u 84. godini života, a sahranjen 12. decembra 2018. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: kćeri Ruža, Ivka i Marica sa obitelji.

- KOVAČEVIĆ Ilije JURO, umro je 23. septembra 2018.g. u 77. godini života, a sahranjen 26. septembra 2018. godine na groblju u Donjem Svilaju.

Ožalošćeni su: suprug Anica, kćer Stažija i sin Denis sa obitelji.

- ANDRIJANIĆ RUŽA, rođena Brnić, umrla je 20. septembra 2018.g. u 96. godini života, a sahranjena 22. septembra 2018. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: kći Luja, sinovi Mato, Jozo i Pero sa obitelji.

- ANTUNOVIĆ Ante MATO, umro je 11. augusta 2018.g. u 81. godini života, a sahranjen 13. augusta 2018. godine u Čepinu.

Ožalošćeni su: suprug Jurka, kći Luja, sinovi Jurica i Zvonko sa obitelji.

- MARIĆ IVKA, umrla je 21. jula 2018.g. u 85. godini života, a sahranjena je 24. jula 2018.g. na groblju Smrekovac.

Ožalošćeni su: sin Andrija, kćerke Mara i Veronika sa obitelji.

- RADAK Pave BLAŽ, umro je 25. aprila 2018.g. u 55. godini života, a sahranjen 21. aprila 2018. godine u Čepinu.

Ožalošćeni su: majka Anđa, suprug Ružica i sinovi Pavo, Jago i Ivan sa obitelji.

- KUVAČ RUŽA, rođena Jurić, umrla je 23. aprila 2018.g. u 78. godini života, a sahranjena 25. aprila 2018. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: sin Marko i kćer Anica te sestra Ivka, braća Pero i Ilija sa obitelji.

- KUVAČ Marka IVAN, umro je 19. aprila 2018.g. u 72. godini života, a sahranjen 21. aprila 2018. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: suprug Marija, kćer Magdalena, sinovi Marko i Mladen sa obitelji.

- GUDELJ KATA, umrla je 8. marta 2018.g. u 52. godini života, a sahranjena je 10. marta 2018.g. na groblju Smrekovac.

Ožalošćeni su: suprug Marijan, sinovi Mario, Juro, Josip, Anto i Marko, te sestra Luca, braća Jozo, Pero i Stjepan sa obitelji.

- MIHALJ RUŽICA, rođena Ilić, umrla je 19. februara 2018.g. u 79. godini života, a sahranjena 20. februara 2018. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: sinovi Jozo i Pejo sa obitelji.

- ĐOGAŠ ŠIMICA, umrla je 14. februara 2018.g. u 89. godini života, a sahranjena je 16. februara 2018.g. na groblju Smrekovac.

Ožalošćeni su: sinovi Ilija i Ivan, kćerke Lucija, Ana i Kata sa obitelji.

- BRNIĆ Peje ANTO, umro je 8. februara 2018.g. u 59. godini života, a sahranjen 10. februara 2018. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: majka Ivka, kćer Ivana, sestra Ruža i brat Božo sa obitelji.

- ANĐELIĆ LUCIJA, rođena Ilić, umrla je 17. januara 2018.g. u 81. godini života, a sahranjena 19. januara 2018. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: sin Mišo, kćeri Mara i Jela ta sestra Ružica sa obitelji .

- BRNIĆ Ivice STJEPAN, umro je 30. decembra 2017.g. u 74. godini života, a sahranjen 31. decembra 2017. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: supruga Manda, sinovi Ivica i Božo sa obitelji.

- ILIĆ ANTONIJA, rođena Đogaš, umrla je 5. decembra 2017.g. u 81. godini života, a sahranjena 7. decembra 2017. godine na gradskom groblju u Slavonskom Brodu.

Ožalošćeni su: kćeri Luca i Jela , sinovi Božo i Pavo sa obitelji.

- KOVAČEVIĆ ANA, rođena Marić, umrla je 23. novembra 2017.g. u 65. godini života, a sahranjena 28. novembra 2017. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: kćer Katarina i sin Jozo te majka Šimica i brat Jozo sa obitelji.

- ANDRIJANIĆ KATA, umrla je 7. septembra 2017.g. u 78. godini života, a sahranjena 8. septembra 2017. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: kćeri Jelena i sin Marko te sestra Marija sa obitelji.

- GUDELJ Stjepana JOZO, umro je 23. augusta 2017.g. u 91. godini života, a sahranjen 25. augusta 2017. godine na groblju Smrekovac.

Ožalošćeni su: sinovi Marijan, Ivan i Tomica, kćeri Ivka, Marija, Kaja i Luca sa obitelji.

- BRNIĆ KAJA, rođena Jurić, umrla je 21. jula 2017.g. u 81. godini života, a sahranjena 22. jula 2017. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: suprug Marijan, kćeri Ruža, Ivka i Marica te sestra Manda sa obitelji.

- GRGIĆ MARA, umrla je 15. jula 2017.g. u 93. godini života, a sahranjena 19. jula 2017. godine na groblju Smrekovac.

Ožalošćeni su: kćeri Pavica, sinovi Ivo i Luka sa obitelji te obitelj pokojne kćeri Kate.

- KOVAČEVIĆ Ilije MATO, umro je 26. juna 2017.g. u 73. godini života, a sahranjen 28. juna 2017. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: supruga Jela, sinovi Ilija i Mijo te braća Ilija i Juro sa obitelji.

- ANDRIJANIĆ JANJA, rođena Vilić, umrla je 25. juna 2017.g. u 77. godini života, a sahranjena 27. juna 2017. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: kćeri Vinka i Manda te brat Pavo i sestre Stana, Anđa, Manda, Marija i Ružica sa obitelji.

- MARIĆ Marijan MATO, umro je 29. maja 2017.g. u 52. godini života, a sahranjen 1. juna 2017. godine na groblju Smrekovac.

Ožalošćeni su: supruga Štefica, kćeri Ljubica i Marijana, sin Matijas te braća Zdenko i Blaž sestre Marica, Jelena i Matija sa obitelji.

- MITROVIĆ MARA, umrla je 22. aprila 2017.g. u 83. godini života, a sahranjena 24. aprila 2017. godine na groblju u Bijelim Barama.

Ožalošćeni su: kćeri Ivka i Ružica sa obitelji.

- GUBERAC MARICA, rođena Đogaš, umrla je 7. aprila 2017.g. u 77. godini života, a sahranjena 9. aprila 2017. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: sin Ilija i kćer Ružica sa obitelji.

- LUBINA Marka MIJO, umro je 19. marta 2017.g. u 88. godini života, a sahranjen 21. marta 2017. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: kćeri Ana, Kaja i Šimica, sinovi Stanko i Mišo te brat Mirko i sestra Ljubica sa obitelji.

- MAJIĆ ANĐA, umrla je 18. marta 2017.g. u 87. godini života, a sahranjena 19. marta 2017. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: sin Jozo i brat Stjepan sa obitelji.

- KOVAČEVIĆ Ilije ANTO, umro je 4. marta 2017.g. u 54. godini života, a sahranjen 5. marta 2017. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: otac Ilija i sestra Luca.

- MAJIĆ ANICA, rođena Ninković, umrla je 27. februara 2017.g. u 86. godini života, a sahranjena 2. marta 2017. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: sin Ilija, kćeri Kaja i Ivka sa obitelji.

- PAVLOVIĆ JANJA, rođena Lubina, umrla je 30. januara 2017.g. u 79. godini života, a sahranjena 2. februara 2017. godine na groblju u Rečici, Križ.

Ožalošćeni su: kćeri Manda i Ivka te brat Blaž sa obitelji.

- ANDRIJANIĆ MANDA, rođena Vilić, umrla je 6. januara 2017.g. u 79. godini života, a sahranjena 10. januara 2017. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: sin Anto, kćeri Jela, Nevenka i Ivka te sestra Anđa i brat Pejo sa obitelji.

- BRNIĆ Luke JOZO, umro je 5. januara 2017.g. u 76. godini života, a sahranjen 7. januara 2017. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: supruga Jela, kćeri Ana i Luja te sestra Milka i Anđa sa obitelji.

- GUBERAC Dragutina JURO, umro je 11. decembra 2016.g. u 70. godini života, a sahranjen 12. decembra 2016. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: supruga Dragica, sinovi Željko, Dragan, Marijan, Milenko i Tunjo, kćeri Šimica, Daliborka i Ivanka te sestra Ana i brat Anto sa obitelji.

- KOVAČEVIĆ IVKA, umrla je 2. decembra 2016.g. u 86. godini života, a sahranjena 3. decembra 2016. godine na groblju Smrekovac.

Ožalošćeni: kćer Vesna i sestra Maruška sa obitelji.

- MUTAPČIĆ STANA, rođena Pavlović, umrla je 1. decembra 2016.g. u 89. godini života, a sahranjena 3. decembra 2016. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: sin Ilija, kćeri Anica i Jela te nevjesta Ana sa obitelji.

- ILIĆ IVAN, umro je 30. novembra 2016.g. u 42. godini života, a sahranjen 2. decembra 2016. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: otac Marko, braća Stjepan, Marijan, Anto i Ilija te sestre Jela, Ljubica, Marija i Ana sa obitelji.

- BRNIĆ PEJO, umro je 16. novembra 2016.g. u 85. godini života, a sahranjen 18. novembra 2016. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: supruga Ivka, kćer Ruža, sinovi Anto i Božo te sestre Manda sa obitelji.

- MIHALJ BONO, umro je 15. septembra 2016.g. u 81. godini života, a sahranjen 17. septembra 2016. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: supruga Ruža, sin Božo i kćer Marija te braća Pejo i Ilija, sestre Ruža i Janja sa obitelji.

- PERIĆ MARA - PODVORNIČINA, umrla je 13. augusta 2016.g. u 61. godini života, a sahranjena 15. augusta 2016. godine na centralnom groblju "Šige".

Ožalošćeni su: sin Vinko i kćer Andrijana te sestra Janja sa obitelji.

- BRNIĆ JELA - JOZANOVA, umrla je 28. maja 2016.g. u 83. godini života, a sahranjena 30. maja 2016. godine na groblju Šige.

Ožalošćeni su: sinovi Anto i Pero, kćeri Kaja, Luja, Marija, Ivka i Dragica, te brat Marko i sestra Marija sa obitelji.

- MARIĆ JELA, umrla je 10. maja 2016.g. u 76. godini života, a sahranjena 12. maja 2016. godine na groblju Smrekovac.

Ožalošćeni su: sin Marko i kćer Ivka te sestra Šimica i Mara sa obitelji.

- KOVAČEVIĆ RUŽA, umrla je 8. aprila 2016.g. u 79. godini života, a sahranjena 10. aprila 2016. godine na centralnom groblju Šige.

Ožalošćeni su: suprug Ilija - Bajo, sin Anto i kćer Luca te sestra Ankica i Veronika sa obitelji.

- ANTUNOVIĆ MARIJA, rođena Krajina, umrla je 5. aprila 2016.g. u 81. godini života, a sahranjena 8. aprila 2016. godine na Centralnom groblju.

Ožalošćeni su: sin Marko te brat Božo i sestra Janja sa obitelji.

- ĐOGAŠEVIĆ RUŽA, umrla je 21. marta 2016.g. u 84. godini života, a sahranjena 23. marta 2016. godine na Centralnom groblju.

Ožalošćeni su: sinovi Franjo i Mato, kćeri Ivka i Ljuba te brat Marko i sestra Anđa sa obitelji.

- ĐOGAŠ MARA, umrla je 15. marta 2016.g. u 90. godini života, a sahranjena 17. marta 2016. godine na groblju Smrekovac.

- VRANJIĆ IVKA, rođena Knežević, umrla je 5. decembra 2015.g. u 98. godini života, a sahranjena 7. decembra 2015. godine na Centralnom groblju.

Ožalošćeni su: sinovi Ivan, Juro i Šimo, kćeri Kata, Antonija, Jela i Luja sa obitelji.

- MARKOVIĆ JOZO - VREVIĆ, umro je 26. novembra 2015.g. u 74. godini života, a sahranjen 27. novembra 2015. godine na Centralnom groblju.

- ANDRIJANIĆ MARIJA, umrla je 28. oktobra 2015.g. u 86. godini života, a sahranjena 30. oktobra 2015. godine na Centralnom groblju.

Ožalošćena: sestra Kata sa obitelji.

- RAVNJAK ANA, rođena Ilić, umrla je 27. oktobra 2015.g. u 79. godini života, a sahranjena 29. oktobra 2015. godine na gradskom groblju u Đakovu.

Ožalošćeni su: kćeri Kata, Ana i Ružica, sinovi Luka, Slavko, Mladen i Ivo, te brat Marko i sestre Luja i Ružica sa obitelji.

- BRNIĆ (Jokić) PAVO , umro je 18. jula 2015.g. u 73. godini života, a sahranjen 20. jula 2015. godine na gradskom groblju u Slavonskom Brodu.

Ožalošćeni su: supruga Luca, kći Manda, sinovi Marijan i Ivo, te sestra Ivka, braća Ivo, Mato i Mijo sa obitelji.

- ŠOKČEVIĆ STAŽIJA - STANA, rođena Krajina, umrla je 2. maja 2015.g. u 87. godini života, a sahranjena 3. maja 2015. godine na Centralnom groblju.

Ožalošćeni su: kćeri Kata, Mara, Manda i Stana sa obitelji.

- MATIĆ STANA, rođena Knežević, umrla je 1. maja 2015.g. u 90. godini života, a sahranjena 2. maja 2015. godine na groblju Smrekovac.

Ožalošćeni su: sestre Ivka i Marija sa obitelji.

- GUBERAC RUŽA, rođena Majić, umrla je 1. maja 2015.g. u 94. godini života, a sahranjena 2. maja 2015. godine na Centralnom groblju.

Ožalošćeni su: snaha Marica, unuka Ružica i unuk Ilija te sestre Ivka i Manda sa obitelji.

- ILIĆ STIJEPO , umro je 29. aprila 2015.g. u 78. godini života, a sahranjen 30. aprila 2015. godine na Centralnom groblju.

Ožalošćeni su: supruga Janja, sin Ilija i kći Jela, te sestre Ruža i Tomka sa obitelji.

- LUBINA RUŽA, rođena Tomić, umrla je 10. aprila 2015.g. u 93. godini života, a sahranjena 13. aprila 2015. godine na groblju Smrekovac.

Ožalošćeni su: kćeri Pavica i Antonija, sinovi Jozo, Pero i Miloš sa obitelji.

- PETRIĆ ZORAN , umro je 9. aprila 2015.g. u 44. godini života, a sahranjen 12. aprila 2015. godine na Centralnom groblju.

Ožalošćeni su: supruga Jelena, sin Mateo, majka Anica i braća Marijan, Marko i Ivica sa obitelji.

- STUDENOVIĆ ANA, rođena Katić, umrla je 6. aprila 2015.g. u 76. godini života, a sahranjena 7. aprila 2015. godine na Centralnom groblju.

Ožalošćeni su: kći Marica, sinovi Stijepo i Andrija sa obitelji.

- LUBINA LUKA , umro je 5. 3. 2015.g. u 78. godini života, a sahranjen 6. 3. 2015. godine na Centralnom groblju.

Ožalošćeni su: supruga Antonija i kćeri Nevenka, te sestra Ljubica i brat Mijo sa obitelji.

- MARKOVIĆ JANJA, umrla je 27. 2. 2015.g. u 88. godini života, a sahranjena 28. 2. 2015. godine na Centralnom groblju.

Ožalošćeni su: kći Anđa sa obitelji te nevjesta Marija i unuka Maja.

- MARKOVIĆ IVICA - FAJO, umro je 26. 2. 2015.g. u 54. godini života, a sahranjen 28. 2. 2015. godine na Centralnom groblju.

Ožalošćeni su: majka Janja, supruga Marija i kćeri Maja, te sestra Anđa sa obitelji.

- KUVAČ MANDA, rođena Lubina, umrla je 23. 1. 2015. godine u 88. godini života, a sahranjena je 24. 1. 2015. godine na groblju u Rečici kod Križa (RH).

Ožalošćeni su: sestra Janja i brat Blaž sa obitelji.

- MATIJEVIĆ JAKOV, umro je 7. 1. 2015.g. u 79. godini života, a sahranjen 8. 1. 2015. godine na groblju Smrekovac.

Ožalošćeni su: sin Stjepan, kćeri Marija, Antonija i Ana te brat Ivan sa obitelji.

- ANDRIJANIĆ Ilije PETAR, umro je 28. 12. 2014. godine u 59. godini života, a sahranjen 31. 12. 2014. godine na Centralnom groblju.

Ožalošćeni su: majka Ivka, braća Mirko i Anto, te sestre Slavica, Ankica i Manda sa obitelji.

-ANĐELIĆ Ivice BOŽO, umro je 15. 12. 2014. godine u 85. godini života, a sahranjen 17. 12. 2014. godine na Centralnom groblju.

Ožalošćeni su: supruga Marta, sinovi Ivica i Jozo, te brat Anto i sestra Luja sa obitelji.

- ANTUNOVIĆ Ante STIPO, umro je 17. 10. 2014. godine u 71. godini života, a sahranjen 24. 10. 2014. godine na starom groblju u Offenbahu (Njemačka).

Ožalošćeni su: supruga Pavica, sin Anto te sestra Pavica sa obitelji.

- ANDRIJANIĆ Ante STIJEPO, umro je 3. 10. 2014. godine u 83. godini života, a sahranjen 7. 10. 2014. godine na Centralnom groblju.

Ožalošćeni su: supruga Manda, sin Anto, kćeri Jela, Nevenka i Ivka, te sestra Marija i Kata sa obitelji.

- BRNIĆ IVKA, umrla je 28. 8. 2014. godine u 75. godini života, a sahranjena je 29. 8. 2014. godine na Centralnom groblju.

Ožalošćeni su: sin Anto, kćeri Kajica i Ankica sa obitelji.

- PAVLOVIĆ IVKA, umrla je 24. 6. 2014. godine u 91. godini života, a sahranjena je 28. 6. 2014. godine na Centralnom groblju.

Ožalošćeni su: kćer Ruža sa obitelji.

- PRAKLJAČIĆ ANA, umrla je 23. 5. 2014. godine u 85. godini života, a sahranjena je 25. 5. 2014. godine u Donjim Riječanima.

Ožalošćeni su: sinovi Vinko i Ivo, kćeri Mara, Manda, Vinka i Janja te sestra Ruža sa obitelji.

- MARTINOVIĆ MARIJAN, umro je 21. 5. 2014. godine u 80. godini života, a sahranjen 23. 2. 2014. godine na Centralnom groblju.

Ožalošćeni su: sinovi Anto, Jozo, Ivo, Šimo i Luka, kćeri Anica i Kaja, te sestra Marija sa obitelji.

- BRNIĆ MARIJA, rođena Antunović, umrla je 20.02.2014.g. u 79. godini života, a sahranjena je 22.02.2014. godine u Slavonskom Brodu.

Ožalošćeni su: sin Mato te sestra Manda sa obitelji.

- KATIĆ Ivan BOŽO, umro je 21.02.2014.g. u 59. godini života, a sahranjen 22.02.2014. godine na Centralnom groblju u Vrbovcu.

Ožalošćeni su: sin Ivan, kćeri Gordana i Kata, te brat Mato, sestre Mara, Kata i Ana sa obitelji.

- MARIĆ RUŽA, umrla je 14.02.2014.g. u 77. godini života, a sahranjena je 16.02.2014. godine na groblju Smrekovac.

- KUVAČ IVKA, rođena Anđelić, umrla je 11.02.2014.g. u 81. godini života, a sahranjena je 13.02.2014. godine na Centralnom groblju.

Ožalošćeni su: kći Marija, sinovi Jozo i Ivica te sestra Luja, braća Božo i Anto sa obitelji.

- ANĐELIĆ Marijan ILIJA, umro je 25.01.2014.g. u 81. godini života, a sahranjen 29.01.2014. godine na groblju u Srnavi.

Ožalošćeni su: sestra Mara te braća Ivo, Andrija i Pejo sa obitelji.

- ĐOGAŠ Mije MATO, umro je 10.01.2014.g. u 79. godini života, a sahranjen 12.01.2014. godine na groblju Smrekovac.

Ožalošćeni su: supruga Manda, sinovi Stjepan i Perica, kćeri Mara, Vera i Jelka sa obitelji.

- KNEŽEVIĆ KLARA, umrla je 28.09.2013.g. u 85. godini života, a sahranjena je 01.10.2013. godine na Centralnom groblju u Vrbovcu.

Ožalošćeni su: kći Ružica, sinovi Stijepo i Anto sa obitelji.

- PAVIĆ JELA, rođ. Čarapović, umrla je 19.09.2013.g. u 75. godini života, a sahranjena je 20.09.2013. godine na Centralnom groblju u Vrbovcu.

Ožalošćeni su: suprug Ilija, kćeri Cena, Ana i Pavica sa obitelji.

- BRNIĆ MARKO, umro je 27.08.2013.g. u 85. godini života, a sahranjen 29.08.2013. godine na Centralnom groblju.

Ožalošćeni su: kćer Marta, sin Božo te brat Pejo i sestra Manda sa obitelji.

- KOVAČEVIĆ Ilije IVO, umro je 09.08.2013.g. u 74. godini života, a sahranjen 10.08.2013. godine na Centralnom groblju.

Ožalošćeni su: supruga Anđa, kćer Stana, sinovi Blaž, Ilija i Anto te braća Ilija, Mato i Juro sa obitelji.

- KOVAČEVIĆ KATA, rođena Anđelić, umrla je 31.07.2013.g. u 87. godini života, a sahranjena je 02.08.2013. godine na Centralnom groblju u Vrbovcu.

Ožalošćeni su: sin Anto, kćeri Marica i Janja sa obitelji.

- RAVNJAK JOKO - JAKOV, umro je 26.07.2013.g. u 71. godini života, a sahranjen 28.07.2013. godine na Centralnom groblju.

Ožalošćeni su: supruga Kata, sinovi Jozo, Anto i Zlatko sa obitelji.

- KOVAČEVIĆ DRAGICA, umrla je 07.07.2013.g. u 84. godini života, a sahranjena je 10.07.2013. godine na Centralnom groblju u Vrbovcu.

Ožalošćeni su: sin Šimo i kćer Kaja te brat Anto sa obitelji.

- ANĐELIĆ MANDA, rođena Ilić, umrla je 05.06.2013.g. u 91. godini života, a sahranjena je 06.06.2013. godine na Centralnom groblju.

Ožalošćena je sestra Stana.

- KNEŽEVIĆ IVKA, rođena Brnić, umrla je 26.05.2013.g. u 88. godini života, a sahranjena je 28.05.2013. godine na Centralnom groblju.

Ožalošćeni su: brat Marijan sa obitelji.

- LUBINA MARA, rođena Rajkovačić, umrla je 18.05.2013.g. u 92. godini života, a sahranjena je 20.05.2013. godine na Centralnom groblju.

Ožalošćeni su: sinovi Ivan i Pavo sa obitelji.

- GUDELJ MANDA, rođena Jazvić, umrla je 21.04.2013.g. u 77. godini života, a sahranjena je 22.04.2013. godine na groblju Smrekovac.

Ožalošćeni su: sinovi Martin i Marijan, kćeri Ruža i Marija te sestra Ana sa obitelji.

- MAJIĆ Ilija MATO, umro je 04.04.2013.g. u 84. godini života, a sahranjen 06.04.2013. godine na Centralnom groblju.

Ožalošćen brat Nikola sa obitelji.

- MAR Ilije MATO, umro je 29.03.2013.g. u 47. godini života, a sahranjen 30.03.2013. godine na groblju Smrekovac. Ožalošćeni su: supruga Svetlana, sin Anto, kćeri Ivana i Josipa te sestra Mara, braća Miro i Ivan sa obitelji.

- GUBERAC Ive MARKO, umro je 13.03.2013.g. u 69. godini života, a sahranjen 14.03.2013. godine na Centralnom groblju. Ožalošćeni su: supruga Ruža, kći Slavica, sinovi Ivo, Luka i Jakov sa obitelji.

- PURIĆ ZDRAVKO, umro je 25.01.2013.g. u 33. godini života, a sahranjen 30.01.2013. godine na Centralnom groblju. Ožalošćeni su: supruga Gordana i sin Mislav, otac Mijo i majka Mara te brat Mladen i sestra Ivka sa obitelji.

- NEDOLAN Pere IVAN, umro je 25.01.2013.g. u 63. godini života, a sahranjen 29.01.2013. godine na groblju Smrekovac. Ožalošćeni su: supruga Ivka, kćer Marija, sinovi Danijel i Pero sa obitelji.

- LUBINA Mato ŠIMO, umro je 14.12.2012.godine u 76. godini života, a sahranjen 15.12.2012. godine na Centralnom groblju. Ožalošćeni: supruga Anica i sin Mato sa obitelji.

- KNEŽEVIĆ JAKOV - JAGO, umro je 14.11.2012.godine u 84. godini života, a sahranjen 16.11.2012.godine na Centralnom groblju. Ožalošćeni: sinovi Bono, Stjepan i Ivo, kći Luja te brat Ivo sa obitelji.

- ĐOGAŠ Juro ANTO, umro je 20.10.2012.godine u 77. godini života, a sahranjen 23.10.2012. godine na groblju Smrekovac. Ožalošćeni: supruga Manda, sin Ivo, kćeri Kata i Ivanka sa obitelji te sestra Mara, braća Ilija i Pejo.

- PAVLOVIĆ JOZA, rođena Nedolkan, umrla je 15.10.2012. godine u 93. godini života, a sahranjena 17.10.2012. godine na Centralnom groblju. Ožalošćeni: sin Ivan sa obitelji.

- ANDRIJANIĆ JELA, rođena Ilić, umrla je 20.08.2012.godine u 76. godini života, a sahranjena 21.08.2012. godine na Centralnom groblju. Ožalošćeni: kćeri Anica, Ivka i Stana, sinovi Šimo, Ivan i Božo sa obitelji.

- ANTUNOVIĆ JOZO, rođen 1934. godine, stradao za vrijeme okupacije Vrbovca, a sahranjen 18.08.2012.godine na groblju Smrekovac. Ožalošćeni: sinovi: Anto, Šimo i Franjo te braća Mato i Marko sa obitelji.

- MUTAPČIĆ MARKO, umro je 17.07.2012. godine u 82. godini života, a sahranjen 18.07.2012. godine na Centralnom groblju. Ožalošćeni: supruga Stana, sin Ilija, kćeri Anica i Jela, snaja Ana sa obitelji te sestra Luja.

- ILIĆ PAVO - PAVAN, umro je 31.05.2012.g. u 70. godini života, a sahranjen 02.06.2012. godine na Gradskom groblju u Slavonskom Brodu. Ožalošćeni su: supruga Manda, kćeri Marica i Nada te brat Marko, sestre Luja, Anka i Ružica sa obitelji.

- KUREVIJA IVKA, rođena Lubina, umrla je 17.04.2012. godine u 87. godini života, a sahranjena 19.04.2012. godine na Centralnom groblju. Ožalošćeni: kćeri Mara, Ana i Slavica, sin Ilija sa obitelji, te sestra Mara.

- LUBINA MARGETA, rođena Majić, umrla je 06.04.2012. godine u 88. godini života, a sahranjena 10.04.2012. godine na Centralnom groblju. Ožalošćeni: suprug Mijo, kčeri Ana, Kaja i Šimica, sinovi Stanko i Mišo sa obitelji te sestra Jela, braća Nikola i Mato.

- LUBINA ANTONIJA, rođena Guberac, umrla je 28.02.2012. godine u 79. godini života, a sahranjena je 01.03.2012.g. na Centralnom groblju. Ožalošćeni: sinovi Tunjo, Ivica, Slavko i Tadija sa obitelji, te sestre Kata i Ana, braća Juro i Anto.

- ĐOGAŠ Mate MIRKO, umro je 29.01.2012. godine u 83. godini života, a sahranjen 31.01.2012.g. na groblju Smrekovac. Ožalošćeni: supruga Kaja,kći Ljubica i sin Ilija sa obitelji te sestra Kaja.

- KNEŽEVIĆ JELA, rođena Brnjić, umrla je 24.01.2012. godine u 80. godini života, a sahranjena 25.01.2012.g. na Centralnom groblju. Ožalošćeni: kći Anđa, sinovi Šimo, Marko i Mato sa obitelji te brat Marijan i sestra Ivka.

- ĐOGAŠ RUŽA , rođena Mihalj, umrla je 24.12.2011. godine u 89. godini života, a sahranjena 26.12.2011.g. na Centralnom groblju.

- LUBINA ANA, rođena Majić, umrla je 17.12.2011. godine u 85. godini života, a sahranjena 19.12.2011.g. na Centralnom groblju. Ožaloščeni: sin Ilija i kći Marica sa obitelji te sestre Manda i Ruža.

- ANĐELIĆ MARIJA, rođena Mihalj, umrla je 03.12.2011. godine u 83. godini života, a sahranjena 06.12.2011.g. na Centralnom groblju. Ožalošćena sestra Ruža.

- GUDELJ ANA, rođena Guberac, umrla je 22.09.2011. godine u 86. godini života, a sahranjena 24.09.2011.g. na groblju Smrekovac. Ožalošćen: suprug Jozo, sinovi Marijan, Ivan i Tomica, kćeri Ivka, Marija, Kaja i Luca sa obitelji.

- BENIĆ ANA, umrla je 17.09.2011.godine u 69. godini života, a sahranjena 22.09.2011.g. na groblju Smrekovac. Ožalošćeni: sin Ivo, kći Mara i sestra Ruža sa obitelji.

- EKMEČIĆ IVAN, umro je 17.08.2011.godine u 73. godini života, a sahranjen 19.08.2011.g. na groblju Smrekovac. Ožalošćeni: supruga pavica, sin Mato i kći Ana sa obitelji.

- LUBINA MATO - NANIN, umro je 16.08.2011.godine u 82. godini života, a sahranjen 18.08.2011.g. na Centralnom groblju. Ožalošćeni: supruga Antonija, sinovi Anto, Slavko i Tadija sa obitelji.

- ŠIMIĆ Jozo JELENA, umrla je 18.06.2011.godine u 24. godini života, a sahranjena 22.o6.2011.g. na groblju Smrekovac. Ožalošćeni otac Josa .

- MRVELJ Luka MIRKO, umro je 14.06.2011.godine u 45. godini života, a sahranjen 17.06.2011.g. na groblju Miroševac u Zagrebu. Ožalošćeni: supruga Kajica, sinovi Luka i Anto, kći Marina, otac Luka i majka Marija te sestra Ivka sa obitelji.

- TODIĆ Boško MARKO, umro je 27.05.2011. godine u 56. godini života, a sahranjen 28.05.2011.g. na Centralnom groblju.

- KNEŽEVIĆ ILIJA, umro je 25.05.2011.godine u 78. godini života, a sahranjen 27.05.211.g. na Centralnom groblju. Ožalošćeni: supruga Ivka, kći Anđa, sinovi Luka i Stjepo sa obitelji.

- GUBERAC ANA, rođena Lubina, umrla je 13.05.2011.godine u 74. godini života, a sahranjena 15.05.2011.g. na Centralnom groblju. Ožalošćeni: kćeri Dragica, Marinka i Jelka, sinovi Pero i Ivo sa obitelji.

- KLJAJIĆ ANA, umrla je 29.03.2011.godine u 74. godini života, a sahranjena 31.03.2011.g. na groblju Smrekovac. Ožalošćeni: brat Ivo sa obitelji.

- BRNIĆ LUCIJA, rođena Đogaš, umrla je 20.03.2011.godine u 90. godini života, a sahranjena 22.03.2011.g. na Centralnom groblju. Ožalošćeni: kći Ruža sa obitelji te sestra Mara.

- MARINOVIĆ IVKA, umrla je 15.03.2011.godine u 85. godini života, a sahranjena 16.03.2011.g. na Centralnom groblju. Ožalošćeni: kćeri Janja, Jelica i Anđa, te sin Pejo sa obitelji.

- ĐOGAŠ ANKA, rođena Barukčić, umrla je 10.03.2011.godine u 83. godini života, a sahranjena 12.03.2011.g. na groblju Smrekovac. Ožalošćeni: kćeri Janja, Pavica i Ana, sinovi Božo, Juro i Marko sa obitelji.

- KNEŽEVIĆ Andrija MARIJAN, umro je 25.02.2011.godine u 74. godini života, a sahranjen 01.03.2011.g. na Centralnom groblju. Ožalošćeni: supruga Manda, sin Andrija i kći Ljuba sa obitelji.

- MAJIĆ Juro MARKO, umro je 20.02.2011. godine u 81. godini života, a sahranjen 21.02.2011.g. na groblju Smrekovac. Ožalošćeni: Juro, Ilija i Zdenko, te kćer Ružica sa obitelji.

- BRNIĆ Marijan ILIJA, umro je 19.02.2011.godine u 70. godini života, a sahranjen 22.02.2011.g. na Centralnom groblju. Ožalošćeni: supruga Anka, sinovi Marijan, Ivan i Anton, te sestre Jela i Eva, brat Marijan sa obitelji.

- MARIĆ LJUBICA, umrla je 18.01.2011.godine u 74.godini života, a sahranjena 19.01.2011.g. na groblju Smrekovac u Vrbovcu. Ožalošćeni: kćeri Marica, Jelena i Matija, sinovi Mato, Zdenko i Blaž, te brat Tadija i sestra Ana sa obitelji.

- ILIĆ Juro JOZO, umro je 27.12.2010.godine u 75.godini života, a sahranjen je 28.12.2010.g. na Centralnom groblju u Vrbovcu. Ožalošćeni: supruga Ivka, te brat Marko i sestre Jela i Marija sa obitelji.

- KNEŽEVIĆ RUŽA, umrla je 18.12.2010.godine u 85.godini života, a sahranjena je 21.12.2010.g. na Centralnom groblju u Vrbovcu. Ožalošćeni: sinovi Petar, Ivo i Ilija sa obitelji.

- ANTUNOVIĆ MARKO, umro je 22.11.2010.godine u 78.godini života, a sahranjen 22.11.2010.g. na groblju u Šćitarjevu kod Velike Gorice. Ožalošćeni: sinovi Božo, Ivan i Ilija sa obitelji.

- GUDELJ JURO - ĐUKA, umro je 09.11.2010.godine u 72.godini života, a sahranjen je 10.11.2010.g. na groblju Smrekovac. Ožalošćeni: supruga Manda, sinovi Martin i Marijan, kćeri Ruža i Marija sa obitelji, te sestra Šimica.

- MARTINOVIĆ ANTO - SARAJLIJA, umro je 02.09.2010.godine u 71.godini života, a sahranjen je 07.09.2010.g. na Centralnom groblju u Vrbovcu. Ožalošćeni: supruga Milka, sin Zdenko i kći Manda sa obitelji.

- PATKOVIĆ Branko MIĆO, umro je 16.06.2010.godine u 60.godini života, a sahranjen je 18.06.2010.g. na Centralnom groblju u Vrbovcu. Ožalošćeni: supruga Jela, kćeri Suzana i Žana sa obitelji, te sestra Đurđija.

- PAVLOVIĆ Mišo MARKO, umro je 20.04.2010.godine u 71.godini života, a sahranjen je 22.04.2010.g. na groblju u Rečici kod Ivanić Grada. Ožalošćeni: supruga Janja, kćeri Manda i Ivka sa obitelji.

- KOVAČEVIĆ MARA, rođena Ilić, umrla je 05.03.2010.godine u 84.godini živote, a sahranjena je 06.03.2010.g. na Centralnom groblju u Vrbovcu. Ožalošćeni: kćeri Marta i Tonka, te sestre Manda i Stana sa obitelji.

- RADAK Blaž PAVO, umro je 17.02.2010.godine u 71.godini života, a sahranjen je 18.02.2010.g. na groblju u Čepinu. Ožalošćeni: supruga Anđa, sinovi Blaž i Marko, te kći Manda sa obitelji.

- ĐOGAŠ ANA, rođena Petrić, umrla je 12.02.2010.godine u 67. godini života, a sahranjena je 13.02.2010.g. na Centralnom groblju u Vrbovcu. Ožalošćeni: suprug Marko, kćeri Janja i Nevenka, te braća Jozo, Anto, Ivan i Pero sa obitelji.

- ĐOGAŠ Mato MATO, umro je 05.02.2010.godine u 65. godini života, a sahranjen je 09.02.2010.g. na groblju Smrekovac. Ožalošćeni: supruga Manda, sinovi Mladen i Zvonko, kćeri Ivka i Jela, te brat Mirko i sestra Kaja sa obitelji.

- MARIĆ Pero MATO, umro je 25.12.2009.godine u 39. godini života, a sahranjen je 26.12.2009.g. na groblju Smrekovac. Ožalošćeni: supruga Nada, sin Kristijan, kćeri Matea i Jelena, te brat Pavo, sestre Vera i Jelena sa obitelji.

- ĐOGAŠ MARA, umrla je 19.12.2009.godine u 84. godini života, a sahranjena je 22.12.2009.g. na groblju Smrekovac. Ožalošćeni su: sinovi Jozo i Mirko, kćeri Janja, Ana i Lucija te sestre Ana i Kata sa obitelji.

- ANTUNOVIĆ MATIJA, rođene Lubina, umrla je 06.12.2009.godine u 71. godini života, a sahranjena je 07.12.2009g. na mjesnom groblju u Čepinu. Ožalošćeni: suprug Marko, sinovi Tunjo, Mato i Pavo, kći Manda, te brat Šimo sa obitelji.

- GAŠIĆ ANICA, rođena Brašnjić, umrla je 23.08.2009.godine u 76. godini života, a sahranjena je 25.08.2009.g. na Centralnom groblju u Vrbovcu. Ožalošćeni: suprug Ivica, sinovi Ilija, Mato i Franjo, kćeri Slavica, Ivka, Antonija i Manda, te brat Marko i sestra Anđa sa obitelji.

- MAJIĆ ANĐA, rođena Gudelj, supruga pokojnog Stjepana, umrla 23.08.2009.godine u 74. godini života, a sahranjena je 24.08.2009.g. na groblju Smrekovac. Ožalošćeni: sinovi Marko, Mato, Ivan i Luka sa obitelji.

- MAJIĆ ANTO - TUNJO, umro je 19.08.2009.godine u 50. godini života, a sahranjen je 21.08.2009.g. na Centralnom groblju u Vrbovcu. Ožalošćeni: supruga Ružica, kćeri Marina, Vera i Ivana, te brat Marko.

- ĐOGAŠ Anto TADIJA, umro je 17.07.2009.godine u 72. godini života, a sahranjen je 18.07.2009.g. na groblju Smrekovac u Vrbovcu. Ožalošćeni: brat Bariša, sestre Anđa, Ruža i Lucija.

- ANĐELIĆ KATA, rođena Majić, supruga pokojnog Ivana, umrla je 28.06.2009.godine u 70 godini života, a sahranjena je 30.06.2009.g. na Centralnom groblju u Vrbovcu. Ožalošćeni: sin Mato, kćeri Marica, Luca i Nada, te sestre Ruža, Ankica i Vera sa obiteljima.

- MARTINOVIĆ RUŽICA, umrla je 22.05.2009. godine u 46. godini života, a sahranjena je 25.05.2009.g. na groblju Markovo polje u Sesevetama. Ožalošćeni: suprug Jozo, kći Ankica i brat Risto sa obiteljima.

- ĐOGAŠ ANĐA, umrla je 17.05.2009.godine u 87. godini života, a sahranjena je 18.05.2009. g. na groblju Smrekovac u Vrbovcu. Ožalošćeni su: nevjesta Ruža, sestre Marija i Jela sa obiteljima.

- PEJANOVIĆ MANDA, rođena Lubina, umrla je 08.02.2009. godine u 74. godini života, a sahranjena je 10.02.2009. g. na Centralnom groblju u Vrbovcu. Ožalošćeni: djever Nenad sa obitelji, brat Mato, sestre Mara i Eva.

- KOŽAREVIĆ Marko BOŽO, umro je 23.01.2009.godine u 78. godini života, a sahranjen je 25.01.2009.g. na Centralnog groblju u Vrbovcu. Ožalpšćeni: brat Mato, sestre Jela i Ana sa familijom.

- MAJIĆ RUŽA, rođena Cvitković, umrla je 20.01.2009.godine u 72. godini života, a sahranjena je 22.01.2009.g. na Centralnom groblju u Vrbovcu. Ožalošćeni su: kći Zdenka i nevjesta Jelica sa djecom.

- NEDOKLAN NIKOLA, umro je 04.01.2009.godine u 88. godini života, a sahranjen je 06.01.2009.g. na groblju Smrekovac u Vrbovcu. Ožalošćeni: sinovi: Jozo i Anto, kćeri: Ana, Janja, Stana, Marica i Ivanka.

- PEJANOVIĆ Anto IVO, umro je 02.01.2009.godine u 72. godini života, a sahranjen je 04.01.2009.g. na Centralnom groblju u Vrbovcu. Ožalošćeni: supruga Manda, brat Nenad i sestra Kaja.2

- ANĐELIĆ Ivica ILIJA, umro je 15.12.2008.godine u 71. godini života, a sahranjen je 17.12.2008.g. na Centralnom groblju u Vrbovcu. Ožalošćeni: sinovi Pero, Ivica, Anto i Miro, te braća Božo i Anto, sestre Ivka, Ana i Luja.

- ĐOGAŠ ANĐA, rođena Mrvelj, umrla je 20.11.2008.godine u 89. godini života, a sahranjena je 22.11.2008.g. na Centralnom groblju u Vrbovcu. Ožalošćeni: kćeri Marija, Kata i Ana, sinovi Ivan i Jozo.

- MARINOVIĆ JELA, rođena Kovačević, umrla je 27.10.2008.godine u 85. godini života, a sahranjena je 29.10.2008.g. na Centralnom groblju u Vrbovcu. Ožalošćeni: kćeri Ana i Stana.

-BENIĆ ANTO, umro je 22.10.2008. godine u 73. godini života, a sahranjen je 25.10.2008.g. na groblju Smrekovac. Ožalošćeni: supruga Ana, sin Ivo i kći Mara.

- BRNIĆ IVKA, rođena Jakić, umrla je 24.08.2008. godine u 78. godini života, a sahranjena je 26.08.2008.g. na gradskom groblju u Slavonskom Brodu. Ožalošćeni: kćeri Manda i Verica, sinovi Stjepan, Mato, Mijo, Blaž i Anto.

- BRNIĆ JAKOV, umro je 21.08.2008.g. u 63. godini života, a sahranjen je 23.08.2008.g. na Centralnom groblju u Vrbovcu. Ožalošćeni: majka Anica, supruga Jela, sinovi Jozo, Jurica, Zoran i Marko.

- KOVAČEVIĆ PERO, umro je 01.07.2008.g. u 55. godini života, a sahranjen je 04.07.2008.g. na groblju Miroševac u Zagrebu. Ožalošćeni: majka Draga, supruga Ivanka, kćeri Ivana i Mia, brat Šimo i sestra Kaja.

- ANDRIJANIĆ IVKA, rođena Matanović, umrla je 17.06.2008.g. u 77. godini života, a sahranjena je 19.06.2008.g. na Centralnom groblju u Vrbovcu. Ožalošćeni: sinovi Mato i Stijepo, kćeri Ana, Luja i Ruža.

- ANDRIJANIĆ KATA, rođena Ilić, umrla je 27.04.2008.g. u 74.godini života, a sahranjena je 29.04.2008.g. na Centralnom groblju u Vrbovcu. Ožalošćeni su: sinovi Andrija i Marko, te kćeri Marija, Anđa i Janja.

- GUBERAC MANDA, rođena Martinović, umrla je 25.03.2008.g. u 80. godini života, a sahranjena je 26.03.2008.g. na groblju u Slav.Brodu. Ožalošćeni su: sin Anto, kćeri Zlata i Anica, te brat Marijan i sestra Marija.

- KRIJANOVIĆ JELA, umrla je 24.03.2008.g. u 68. godini života, a sahranjena je 25.03.2008.g. na Centralnom groblju u Vrbovcu. Ožalošćeni su sinovi Luka i Jakov.

- ORŠOLIĆ GRGA, umro je 26.02.2008.g. u 58. godini života, a sahranjen je 27.02.2008.g. na mjesnom groblju u Oštroj Luci. Ožalošćeni su: supruga Dragana, kći Tiana i sin Darko.

- MARTINOVIĆ Jozo NIKOLA, umro je 08.02.2008.g. u 68. godini života, a sahranjen je 11.02.2008.g. u Zagrebu. Ožalošćeni su: supruga Manda, sinovi i kćer.

- BRNIĆ Stjepan JOZAN, umro je 01.02.2008.g. u 81. godini života, a sahranjen je 02.02.2008.g. na Centralnom groblju u Vrbovcu. Ožalošćeni su: supruga Jela, sinovi i kćeri.

- MATIJEVIĆ Ilije MATO, umro je 14.10.2007.g. u 50. godini života, a sahranjen je 15.10.2007.g. na Centralnom groblju u Vrbovcu.Ožalošćeni su: otac Ilija, brat Franjo i sestra Ivka.

- ĐOGAŠ ANĐELKA , umrla je 14.10.2007.g. u 34. godini života, a sahranjena je 16.10.2007.g. na groblju Smrekovac. Ožalošćeni su: suprug Mato,sin Vinko i kćerka Katarina, te mama Kata, brat i sestra.

- KUHAČ ANA rođena Đogaš, umrla je 03.10.2007.g. u 76. godini života, a sahranjena je 04.10.2007.g. na Centralnom groblju u Vrbovcu.Ožalošćeni su: sinovi Mato i Šimo.

- MAJIĆ Marko GRGA, umro je 02.08.07. g. u 71 godini života, a sahranjen je 03.08.2007. na Centralnom groblju. Ožalošćeni su sinovi Marko, Ilija, Stjepan i Marijan, kćeri Antonija i Anđa

- MAJIĆ MARIJA rođena Lubina, umrla je 22.07.07. g. u 77 godini života, a sahranjen je 24.07.2007. na Centralnom groblju. Ožalošćeni su suprug Mato i brat Šimo.

- BRNIĆ Marko PRANJO, umro je 04.07.07. g. u 54 godini života, a sahranjen je 06.07.2007. na Centralnom groblju. Ožalošćeni su supruga Kata, kćeri Snježana i Ana, te brat Mato.

- GUDELJ Martin MATO, umro je 25.04.07. g. u 71 godini života, a sahranjen je 26.04.2007. na groblju Smrekovac. Ožalošćeni su supruga Ana, sinovi Anto, Mirko, Franjo i Ivan, kćeri Anica i Lucija.

- LUBINA Blaž MARKO, umro je 16.03.07. g. u 50 godini života, a sahranjen je 17.03.2007. na Centralnom groblju u Vrbovcu. Ožalošćeni su supruga Ružica, sinovi Ivan i Blaženko, kćeri Anđela i Monika, majka Anđa, otac Blaž i brat Ivo.

- KOVAČEVIĆ ANA rođena VUCIĆ, umrla je 06.03.07. g. u 74 godini života, a sahranjena je 08.03.2007. na Centralnom groblju. Ožalošćeni su sin Anto i kći Marica.

- KLJAJIĆ Ilija MARKO, umro je 11.02.07. g. u 81 godini života, a sahranjen je 13.02.2007. na groblju Smrekovac.

- ANĐELIĆ MARA, rođena KARLOVIĆ, umrla je 28.12.2006.g. u 62.godini života, a sahranjena je 29.12.2006.g. na centralnom groblju u Vrbovcu. Ožalošćeni:suprug Ilija, braća Petar, Tomo i Juro.

- BRNJIĆ MARA, rođena Ilić, umrla je 03.12.2006.g. u 74.godini života, a sahranjena 05.12.2006.g. na centralnom groblju. Ožalošćen su sinovi Mato i Franjo.

- BRNJIĆ Mijo ANTO, umro je 21.11.2006.g. u 72.godini života, a sahranjen je 22.11.2006.g. na centralnom groblju. Ožalošćeni su:supruga Jela, sinovi Marko i Jurica, kćeri Ana i Ružica.

- KLJAJIĆ ANA, rođena ĐOGAŠ, umrla je 19.09.2006.g. u 78.godini života, a sahranjena je 21.09.06.g. na groblju Smrekovac. Ožalošćeni: suprug Ivo, sinovi Pejo i Ilija, kćeri Janja i Marica.

- KOVAČEVIĆ MANDA, rođena MAJIĆ , umrla je 23.08.2006.g. u 89.godini života, a sahranjena je 24.08.2006.g. na centralnom groblju u Vrbovcu. Ožalošćeni su: sestra Anđa, brat Stijepo i sestrić Jozo.

- KOVAČEVIĆ KAJA , rođena PRANJIĆ (supruga pokojnog Stijepe) umrla je 23.05.2006.g. u 78.godini života, a sahranjena 25.05.2006.g.u Donjim Andrijevcima. Ožalošćen je sin Mato.

- LUBINA Pero BARIŠA umro je 18.02.2006.g. u 72. godini života, a sahranjen je 20.02.2006.g. na centralnom groblju u Vrbovcu. Ožalošćeni su: supruga Anica, kći Jela, sinovi Pero i Ilija.

- MAJIĆ Petar ANĐA , rođena KRAJINA, umrla je 08.02.2006.g. u 68. godini života, a sahranjena je 09.02.2006.g. na centralnom groblju u Vrbovcu. Ožalošćeni su: suprug Nikola i kći Anica.

- MIHALJ IVKA, rođena MATIĆ (supruga pokojnog Marka) umrla je 17.01.2006.g. u 86. godini života, a sahranjena je 19.01.2006.g. na centralnom groblju u Vrbovcu. Ožalošćeni su: kćeri Manda, Šimica i Jela.

- MARIĆ LUCIJA , rođena PEPIĆ, umrla je 12.01.2006.g. u 70. godini života, a sahranjena je 14.01.2006.g. na groblju Smrekovac u Vrbovcu. Ožalošćeni su: suprug Božo, kći Željka, sinovi Ilija, Ivan i Zoran.

- MAJIĆ Anto JOSIP umro je 27.012.2005.g. u 16. godini života, a sahranjen je 28.12.20005.g. na centralnom groblju u Vrbovcu. Ožalošćeni su: otac Anto – Tunjo, majka Ružica, sestre Marina, Vera i Ivana i čiča Marko.

- EKMEČIĆ Mato MARIJAN umro je 21.12.2005.g. u 73. godini života, a sahranjen je 22.12.2005.g. na groblju Smrekovac u Vrbovcu. Ožalošćeni su: brat Ivan i sestra Marija.