Vijesti

Groblje “Šige”, 13. februara 2024.g.

15-02-2024

Izvještaj o uplatama Naknade za održavanje groblja “Šige” u 2023. godini.

Datum uplate

Prezime (ime oca) i ime

Uplata za

Iznos

16.01.2023.

Kuhač Mirko

2023.

30,00

18.01.2023.

Marković Marija

2023.

30,00

18.01.2023.

Andrijanić Marijan

2023.

30,00

18.01.2023.

Lubina Juro

2023.

30,00

19.01.2023.

Andrijanić Anto

2023.

30,00

19.01.2023.

Lubina Ilija

2023.

30,00

19.01.2023.

Guberac Željko

2023.

30,00

19.01.2023.

Andrijanić Mato

2023.

30,00

19.01.2023.

Majić Marko

2023.

30,00

19.01.2023.

Andrijanić Marko

2023.

30,00

20.01.2023.

Madona Suzana

2023.

30,00

20.01.2023.

Ilić Andrija

2023.

30,00

20.01.2023.

Ilić Marijan

2023.

30,00

20.01.2023.

Andrijanić Manda

2023.

30,00

20.01.2023.

Mihalj Marko

2023.

30,00

20.01.2023.

Anđelić Franjo

2023.

30,00

20.01.2023.

Božić Jozo

2023.

30,00

20.01.2023.

Andrijanić Ankica

2023.

30,00

20.01.2023.

Studenović Antonija

2023.

30,00

20.01.2023.

Andrijanić Vinko

2023.

30,00

20.01.2023.

Ilić Mijo

2023.

30,00

20.01.2023.

Guberac Milenko

2023.

30,00

20.01.2023.

Brnić Marjan

2023.

30,00

20.01.2023.

Božo Mihalj

2023.

30,00

20.01.2023.

Ilić (Stijepe) Juro

2023.

30,00

23.01.2023.

Ilić Anto

2023.

30,00

23.01.2023.

Brnić Jela

2023.

30,00

23.01.2023.

Martinović Šimo

2023.

30,00

23.01.2023.

Brezonić Stipo

2023.

30,00

23.01.2023.

Mrvelj Ivan

2023.

30,00

23.01.2023.

Kovačević Jozo

2023.

30,00

23.01.2023.

Kovačević Anto

2023.

30,00

24.01.2023.

Đogaš Mato

2023.

30,00

24.01.2023.

Ravnjak Jozo

2023.

30,00

24.01.2023.

Ravnjak Anto

2023.

30,00

24.01.2023.

Andrijanić Ivo

2023.

30,00

24.01.2023.

Studenović Stjepan

2023.

30,00

24.01.2023.

Studenović Marica

2023.

30,00

24.01.2023.

Grgić Ankica

2023.

30,00

24.01.2023.

Brnić Bariša

2023.

30,00

24.01.2023.

Kovačević Jela

2023.

30,00

25.01.2023.

Purić Mijo

2023.

30,00

25.01.2023.

Purić Ivan

2023.

30,00

25.01.2023.

Majić Anto Grga

2023.

30,00

25.01.2023.

Andrijanić Anto

2023.

30,00

25.01.2023.

Anđelić Mišo

2023.

30,00

26.01.2023.

Kovačević Ilija Bajo

2023.

30,00

26.01.2023.

Anđelić Jozo

2023.

30,00

26.01.2023.

Anđelić Marijan

2023.

30,00

27.01.2023.

Knežević Stijepo

2023.

30,00

27.01.2023.

Knežević Bono

2023.

30,00

27.01.2023.

Brnić Ruža

2023.

30,00

27.01.2023.

Kuhač Anđa

2023.

30,00

30.01.2023.

Lubina Ilija

2023.

30,00

30.01.2023.

Brnić Jela

2023.

30,00

31.01.2023.

Andrijanić Petar

2023.

30,00

01.02.2023.

Brnić Božo

2023.

30,00

01.02.2023.

Andrijanić Marijan

2023.

30,00

03.02.2023.

Kovačević Ilija

2023.

30,00

03.02.2023.

Marinović Pejo

2023.

30,00

06.02.2023.

Martinović Mato

2023.

30,00

07.02.2023.

Ilić Ilija

2022.

30,00

07.02.2023.

Ilić Ilija

2023.

30,00

08.02.2023.

Guberac Ivo

2023.

30,00

10.02.2023.

Pavlović Ivan

2023.

30,00

10.02.2023.

Guberac Marjan

2023.

30,00

10.02.2023.

Kovačević Anđa

2023.

30,00

15.02.2023.

Lubina Mato

2023.

30,00

15.02.2023.

Antunović Stipe Anto

2023.

30,00

15.02.2023.

Martinović Milka

2023.

30,00

15.02.2023.

Lubina Ivo

2023.

30,00

16.02.2023.

Kuvač Anto

2023.

30,00

16.02.2023.

Terzić Anica

2023.

30,00

16.02.2023.

Ilić Stjepana Marko

2023.

30,00

17.02.2023.

Brašnjić Ivka

2023.

30,00

17.02.2023.

Iličević Šimica

2023.

30,00

20.02.2023.

Brnić Marka Mato

2023.

30,00

20.02.2023.

Brnić Franje Kata

2023.

30,00

20.02.2023.

Brnić Franje marijan

2023.

30,00

20.02.2023.

Katić Marta

2023.

30,00

20.02.2023.

Božić Anto

2023.

30,00

22.02.2023.

Majić Jozo Šele

2023.

30,00

23.02.2023.

Ilić Stjepan

2023.

30,00

24.02.2023.

Krajina Božo

2023.

30,00

24.02.2023.

Petrić Šime Ivanka

2023.

30,00

24.02.2023.

Barukčić Blaž

2021.,2022. i 2023.

90,00

27.02.2023.

Lubina Tadija

2023.

30,00

28.02.2023.

Purić Zdenko

2023.

30,00

28.02.2023.

Andrijanić Jozo

2023.

30,00

03.03.2023.

Kovačević Šimo

2023.

30,00

06.03.2023.

Guberac Ilija

2023.

30,00

06.03.2023.

Kovačević Marina

2023.

30,00

06.03.2023.

Kuvač Marina

2023.

30,00

08.03.2023.

Bulj Tomka

2023.

30,00

11.03.2023.

Đogaš Marko

2023.

30,00

14.03.2023.

Katić Mato

2023.

30,00

14.03.2023.

Katić Ivan

2023.

30,00

15.03.2023.

Jurišić Ive Marko

2023.

30,00

15.03.2023.

Lubina Pavo

2023.

30,00

16.03.2023.

Čalušić Božo

2023.

30,00

16.03.2023.

Knežević Mato

2023.

30,00

16.03.2023.

Knežević Petar

2023.

30,00

17.03.2023.

Knežević Marka Mato

2023.

30,00

20.03.2023.

Knežević Mate Šimo

2023.

30,00

20.03.2023.

Grgić Marica

2023.

30,00

21.03.2023.

Majić Ilija

2023.

30,00

23.03.2023.

Jurić Pavica

2023.

30,00

23.03.2023.

Mašić Mato

2023.

30,00

29.03.2023.

Gašić Ivo

2023.

30,00

31.03.2023.

Manasov Ljupko

2023.

30,00

31.03.2023.

Andrijanić Stjepana Anto

2023.

30,00

31.03.2023.

Andrijanić Stijepo

2023. i 2024.

60,00

03.04.2023.

Majić Marko

2023.

30,00

12.04.2023.

Andrijanić Stjepana Marko

2023.

30,00

12.04.2023.

Knežević Stjepan

2023.

30,00

13.04.2023.

Pavić Katica

2023.

30,00

13.04.2023.

Andrijanić Franjo

2023.

30,00

13.04.2023.

Majić Marijan

2023.

30,00

13.04.2023.

Kuvač Ivan

2021. , 2022. i 2023.

90,00

17.04.2023.

Andrijanić Blaža Ilija

2023.

30,00

17.04.2023.

Andrijanić Blaža Marko

2023.

30,00

19.04.2023.

Jurišić Marija

2023.

30,00

19.04.2023.

Jurišić Tadija

2023.

30,00

19.04.2023.

Jurišić Ivo

2023.

30,00

20.04.2023.

Vranjić Ivan

2023.

30,00

20.04.2023.

Guberac Juro

2023.

30,00

24.04.2023.

Lubina Franjo

2023.

30,00

26.04.2023.

Ravnjak Ivo

2023.

30,00

03.05.2023.

Brnić Pejo

2023.

30,00

06.05.2023.

Andrijanić Andrija

2023.

30,00

08.05.2023.

Ćubel Mije Manda

2023.

30,00

12.05.2023.

Ekmečić Anka

2021.- 2023.

90,00

15.05.2023.

Kovačević Šimo

2023.

30,00

18.05.2023.

Udovičić Ante Ana

2023.

30,00

26.05.2023.

Kovačević Marka Ivan

2019.- 2024.

180,00

30.05.2023.

Katić Marko

2023.

30,00

09.06.2023.

Petrić Anto

2023.

30,00

19.06.2023.

Mrvelj Luke Anto

2023.

30,00

19.06.2023.

Martinović Verica

2023.

30,00

19.06.2023.

Ekmečić Stipo

2023.

30,00

30.06.2023.

Lubina Marka Mato

2023.

30,00

27.07.2023

Kuvač Marko

2023.

30,00

31.07.2023.

Kuhač Šimo

2023.

30,00

01.08.2023.

Barukčić Mara

2023.

30,00

01.08.2023.

Mihalj (Ante) Jozo

2023.

30,00

01.08.2023.

Mihalj (Ante) Pejo

2023.

30,00

02.08.2023.

Cvitković Zoran

2024. i 2025

60,00

24.08.2023.

Ekmedžić Marijan

2022. i 2023

60,00

25.08.2023.

Dujmić Marko

2022.

30,00

08.09.2023.

Ilić Blaž

2023.

30,00

20.09.2023.

Barukčić Blaž

2023.

30,00

10.10.2023.

Vranjić Ivanka

2023.

30,00

13.10.2023.

Franjo Matijević

2019-2024

180,00

17.10.2023.

Brnić Božo

2023.

30,00

20.10.2023.

Ilić Jure Marko

2024 i 2025

60,00

30.10.2023.

Tolić Zoran

2023.

30,00

06.11.2023.

Mutapčić Ana

2023.

30,00

10.11.2023.

Kurevija Ilija

Za 10 godina

300,00

13.11.2023.

Brnić Pero

2023

30,00

16.11.2023.

Pavić Mate Jozo

2023

30,00

27.11.2023.

Guberac Ruža

2023

30,00

14.12.2023.

Kopić Mije Andrija

2023

30,00

27.12.2023.

Kovačević Anto

2023

30,00

29.12.2023.

Dubravac Stipo

2022 i 2023

60,00