Vijesti

Uređenje puteva

31-10-2023

Jesen je rezervisana za izgradnju, rekonstrukciju i uređenje puteva.

Tako je i ove godine. Put prema Kočijašu se asfaltira u jednoj kraćoj dionici. Zbog neriješenih imovinsko pravnih pitanja nije moguće duže asfaltiranje. Dužina dionice je 68,0 m, širina kolnika 2,60 m, a širina bankina 50 cm. Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 12.105,52 KM sa PDV-om.

Na putu prema izletištu Švabe izvršen je djelomični iskop odvodnih kanala i nasuta osnova puta.