Vijesti

Naknada za održavanje groblja “Šige”

06-02-2023

Na ime Naknada za održavanje groblja “Šige” uplaćeno je na račun MZ Vrbovac 5.760,00 KM od čega je Marijanu Majić za angažovanje na uređenju groblja isplaćeno 4.000,00 KM.