Vijesti

Izvještaj o radu Mjesnog odbora MZ Vrbovac za 2020. godinu

14-01-2021

OpćinaOdžak

MjesnaZajednica Vrbovac

Broj: DG -01/2021.

Datum,07.01.2021. godine


IZVJEŠĆE o radu MZ Vrbovac za 2020. godinu

Vodovod Vrbovac

Obzirom da je vodovod pušten u pogon 2019.godine no kako se svi mještani nisupriključili u startu na sustav vodovoda nastavljena je realizacija i priključivanje novih korisnika.Također je otklonjen veći broj kvarova na mreži , kao i ugradnja novih šahtova za korisnike. Nije vršeno naplaćivanjepotrošnje vode , to se planira u 2021. godini.

Pušten je krakvodovoda kroz Točak za auto cestu.

Križ na Odića brdu

Po planu i uzkoordinaciju općinskog načelnika izgrađeni su temelji i sama željezna konstrukcijakriža, te urađeno idejno rješenje izgleda okoliša samoga podnožja križa. Unarednom periodu nastavit će se na radovima kako bi se sve završilo po Projektu.

MZ Vrbovac jeotvorila pod račun za ovaj projekt , teje ukupno do sada prikupljeno 65.350,00 KM utrošeno je 61.622,03. KM Ostalo jena računu 3.727,97 KM

Asfaltiranje površina

U 2020. godiniuradili smo asfaltiranje sjeverne strane groblja „Šige“, te na taj način porednovih parking mjesta dobili smo i asfaltirani prilaz kući Jure Andrijanić.

Ukupna investicijaje 23.000,00 KM

Također asfaltiranje sokak od kuće marka Andrijanić do kuće Jozo Majić (Šele) u dužini 440 metarašto je ukupno koštalo cca 46.000,00 KM

Uređenje poljskih putova

Kao što je većpoznato u zadnjih nekoliko godina aktivnost je usmjerena na uređivanje poljskih putova .U 2020. godini urađen je poljskihput u Točku kod kuće Šime Vranić za Bare. Ukupna investicija ovog puta je 4.500,00 KM

Planirano jenasipanje poljskog puta od kuće Ilije Majić (Garca) do kanala, ukupne dužine820 metara , to nije učinjeno zbog poništenja natječaja u općini.

Održavanje neasfaltiranih putova gdje postoje kuće

Pod ovomaktivnošću podrazumijeva se nasipanje šljunkom, održavanje bankina i slično nadijelu naselja gdje postoje kuće a nije urađen asfalt do istih.

Konstantno sepopravljaju ceste nasipnim materijalom kako bi iste bile u funkciji, također seredovito malčiraju izrasline sa strana kao i same bankine .

Bitno jenapomenuti da je do kuće Marije Marković nasuto asfaltnom rizlom.

Do sada nijespominjano u izvještajima a odrađen je most na potoku ka Kočijašu.

Održavanje javnih površina

Podrazumijeva održavanjepovršina koje su u vlasništvu države a na prostoru MZ. Čišćenje od snijeganaših cesta nerazvrstanih kao iodržavanje bankina asfaltiranih površina. Također pod ovu aktivnost spada iodržavanje javne rasvjete . Smatram kako smo redovito i učinkovito se nosili saovim problemom te smo sukladno svojim mogućnostima na najbolji način odrađivalizacrtane planove. Malo smo kasnili zbog izvođača radova sa malčiranjemizraslina pored ceste , no kako bi smo u budućnosti bili učinkovitiji nabavilismo tarupe da bi na vrijeme stizali rješiti probleme.

Također je binonapomenuti da je Mato i Dijana Vranjić, te Ivana i Mato Knežević a putem Vijećamladih kroz Projekte osigurali i odradili sve što je bilo potrebito namalonogometnom igralištu ispred škole : farbanje, mreže za golove, odbojkaškamreža, koš za košarku. Luka Stanić je prilagodio postojeće postolje te postaviotablu za koš na postolje. MZ je financirala rad sa 150,00 KM .

Održavanje groblja

Kao i svake godinetako smo i 2020. godine prvo dostavili uplatnice korisnicima groblja „Šige“, a potom smo u dogovoru sa MarjanomMajić , rješavali svrsishodno održavanje našeg groblja, također je ostavljenpriključak za vodu koja bi trebalo biti dostupna u groblju u 2021. godini.

U 2020. godiniuplaćeno je 240,00 KM manje u odnosu na 2019. godinu.

Apelujem na svemještane da svoje obveze po pitanju groblja redovito ispunjavaju. Ovim putemmolim mještane da svoje kućne ljubimce na uvode u prostor groblja zbog pritužbesamih mještana.

Odvoz smeća

MZ Vrbovac plaćaodvoz smeća od groblja. Također je učestvovala kod pregovora sa direktoromKomunalca da svi koji žele plaćati odvoz smeća mogu se registrirati. Krozprojekte Vijeća mladih ,a posredstvom Mate Vranjića riješili smo na tri lokacije kontejnere zaplastiku i plastičnu ambalažu, te tri eko kontejnera kod prodavnice uVrbovcu koji se redovito prazne. Apelujem na mještane da svoj otpad ne ubacujuu kontejnere kod groblja.

Kulturna manifestacije

Obzirom na COVID-probleme nismo u 2020. godini održali manifestacije Dani sv. Ani Vrbovac, alismo uz mjere opreza i u 2020. godini uručili djeci Vrbovca Božićne paketiće.

Bitno jenapomenuti da su održani Izbori za vijeće MZ Vrbovac .

Te su novičlanovi:

Dragan Guberac,Anto Brnić, Božo Mihalj, Milenko Guberac, Ivana Knežević,

Ivan Gudelj,Marijan Anđelić, Marko Knežević.

Poštovani,

Ovo su aktivnosti koje su provođene u našoj MZVrbovac u 2020. godini

Plan aktivnostiili rada za 2021. godinu je u izradi, koji treba usvojiti novo vijeće MZ.

Nadam se kako ćemosmoći snage i nastaviti sa radom kako bi naša MZ bila pogodno mjesto za život irad svih njenih mještana.

Sve Vas molim zastrpljenje, nastojimo voditi MZ u najboljem svijetlu , uplate mještana za 2020.godine a za održavanje groblja nalaze se na oglasnoj ploči kod groblja. imolimo Vas da ispunjavate svoje obveze kad je u pitanju groblje.

Svako Vam dobroželim

Predsjednik MZ

Dragan Guberac