Izbori u Mjesnoj zajednici

10-03-2020

Na kandidacijskom zboru mještana MZ Vrbovac održanom 2. marta 2020. godine utvrđena je lista kandidata za izbor organa MZ i birački odbor.

            Izbori će se održati u nedjelju, 15. marta 2020. godine u Društvenom domu Vrbovcu od 7 do 14 h. Birački odbor čine: Anto Gudelj, Šimo Vranjić i Snježana Brnić, a na kandidacijskoj listi su: Dragan Guberac, Milenko Guberac, Ivan Gudelj, Ivana Knežević, Mato Vranjić, Marijan Anđelić, Ivo Kovačević, Marko Knežević, Anto Brnić i Božo Mihalj. Listić je ispravan ako se na listi zaokruži do osam kandidata.
            Mole se mještani Vrbovca da se odazovu glasanju.