Još dva sokaka asfaltirana, 6. decembra 2018.g.

07-12-2018

Još su dva vrbovačka sokaka kao i prostor ispred mrtvačnice na Smrekovcu asfaltirana u sklopu održavanja puteva na području Županije Posavske.

Za asfaltiranje 100 m Perkića, 80 m Mihaljevog sokaka i platoa Vlada ŽP izdvojila je 23.800 KM. Radove je izvela gradačačka firma "Balegem".