Proširenje radova na putu za Kočijaš

08-11-2018

Otpočinjanje radova na rekonstrukciji puta za Kočijaš je naišlo na odobravanje većine mještana pa su se i oni uključili.

Obzirom da je u tijeku rekonstrukcija puta za Kočijaš dužni smo vas obavijestiti da je glavni investitor općina Odžak koja će za ovu investiciju izdvojiti cca 13-15.000,00 KM . Dobrovoljni prilog dali su mještani:

Ivo Lubina ………………  200 eura

Frano Anđelić……………  200 eura

Jahija Zukančić…………   200 eura

Mladen Antunović……..    200 eura

Dragan Guberac ……….    100 eura

Marija Lubina ………….   100 eura

Društvo ljubitelja prirode „Lipa        200  KM

Lovačko društvo „Fazan“    200 KM

Anto Antunović………….  200 KM

Marko Antunović…………200 KM

Tadija Lubina …………… 100 KM

Mijo Lubina……………..  100 KM

Marko Purić……………..  100 KM

Jovan Milojević…………  100 KM

Drago  Milojević………    100 KM

Dragan Popadić…………. 100 KM

Marko Maslić……………. 100 KM

Šimo Martinović………..     50 eura

Franjo Martinović……..      50 eura

Damir Subašić………….     50 KM

Stana Milojević…………     40 KM

Pored gore navedenih imamo još naznaka od pojedinaca koji žele učestvovati u ovoj akciji oživljavanja ovog putnog pravca.

SVIMA VELIKA HVALA!

                                                                           Predsjednik MZ                             

                                                                           Dragan Guberac