Obnova vrbovačke crkve

05-09-2017

Privodi se kraju obnova crkve „Sv. Ane“. Većina radova su završeni, ostali su samo završni radovi.

Većinu radova (uređenje crkvenog tornja, uređenje fasade, zamjena stolarije, probijanje dvaju novih prozora i unutrašnje uređenje) je izvela odžačka građevinska firma „Stanogradnja“ d.o.o.
Pored mještana Vrbovca uređenje je pomogla Opština i Županija.

NOVČANI PRILOZI ZA CRKVU U VRBOVCU

R/B

Ime i prezime

Iznos

Valuta

1.

IVAN PAVLOVIĆ (JOZIN)

1000

KM

2.

PERO GUBERAC (PEJE)

500

EUR

3.

IVICA GAŠIĆ

50

EUR

4.

DRAGAN GUBERAC (JURE)

500

EUR

5.

ANTO KUVAČ (MARKA)

100

EUR

6.

MARKO I LUCA KNEŽEVIĆ

500

KM

7.

MATO I BLAŽENKA KNEŽEVIĆ

500

KM

8.

MLADEN PURIĆ (MIJE)

400

KM

9.

MILENKO GUBERAC (JURE)

200

EUR

10.

PETAR KNEŽEVIĆ (GRGE)

300

CHF

11.

MIJO PETRIĆ (ANTE)

500

KN

12.

IVO GAŠIĆ (ILIJE)

500

EUR

13.

IVO ANDRIJANIĆ (BLAŽA)

150

EUR

14.

KUVAČ MARKO (STIPE)

50

EUR

15.

ANTO ANDRIJANIĆ (ILIJE)

500

EUR

16.

ILIJA MAJIĆ (IVE)

300

KM

17.

MATO MARTINOVIĆ (IVE)

200

KM

18.

JOZO RAVNJAK (JAKOVA)

1000

CHF

19.

BOŽO BOŽIĆ (JURE)

200

KM

20.

JOZO MIHALJ (ANTE)

400

EUR

21.

PEJO MIHALJ (ANTE)

400

EUR

22.

PAVO I KAJA LUBINA

500

KM

23.

LUJA ANĐELIĆ (ANTE)

300

EUR

24.

IVAN MRVELJ (IVANA)

500

KM

25.

MATO LUBINA (ŠIME)

200

EUR

26.

ANDRIJA ILIĆ (BLAŽA)

100

EUR

27.

IVICA KUHAČ (ILIJE)

50

CHF

28.

MARKO KNEŽEVIĆ „EURO HOTEL“

150

EUR

29.

MARKO ANDRIJANIĆ (STJEPANA)

500

EUR

30.

ILIJA GUBERAC (MARIJANA)

200

CHF

31.

MIRKO ANDRIJANIĆ (ILIJE)

500

KM

32.

IVAN VRANJIĆ (MATE)

100

EUR

33.

ILIJA BREZONJIĆ (ILIJE)

300

EUR

34.

JELA GUDELJ (STIJEPE)

50

KM

35.

MATO KOVAČEVIĆ (ILIJE)

100

EUR

36.

MARKO ANDRIJANIĆ (ILIJE)

200

EUR

37.

ILIJA LUBINA (MATE)

300

KM

38.

MATO KNEŽEVIĆ (ANTE)

200

KM

39.

IVAN ILIĆ (MIJE)

200

KM

40.

ANTO KOVAČEVIĆ (JOZE)

150

EUR

41.

ANKICA ANDRIJANIĆ (JURE)

100

EUR

42.

ANTO BOŽIĆ (PEJE)

100

EUR

43.

ANTO ILIĆ (MIJE)

500

KM

44.

JOZO BOŽIĆ (MARKA)

100

CHF

45.

MARIJAN GUBERAC (JURE)

100

EUR

46.

MANDA ANDRIJANIĆ (MARKA)

200

KM

47.

EVA BRNIĆ (MATANA)

200

KM

48.

MARIJAN ILIĆ (MARKA)

100

EUR

49.

RUŽA BRNIĆ (IVANA)

50

EUR

50.

JELA BRNIĆ (JAKOVA)

50

EUR

51.

IVKA ILIĆ (JURE)

200

CHF

52.

BOŽO MIHALJ (BONE)

500

KM

53.

JELA BRNIĆ (JOZE)

200

EUR

54.

MARKO MARTINOVIĆ (ILIJE)

200

EUR

55.

IVAN PURIĆ (MILANA)

500

KM

56.

KATA BRNIĆ (PRANJE)            

300

KM

57.

MATO BRNIĆ (MARKA)

500

KM

58.

OPĆINA ODŽAK

2200

KM

59.

MATO ANDRIJANIĆ (BLAŽA)

100

EUR

60.

MARKO LUBINA (IVE)

100

EUR

61.

IVO LUBINA (BLAŽA)

200

EUR

62.

VLADA ŽUPANIJE POSAVSKE

MINISTARSTVO KULTURE,PROSVJETE,ZNANOSTI I ŠPORTA

5000

KM

63.

ILIJA ILIĆ (STJEPANA)

150

EUR

64.

IVO RAVNJAK (ANTE)

500

KM

65.

MARKO ILIĆ (JURE)

100

EUR

66.

ILIJA ANĐELIĆ (ILIJE)

100

EUR

67.

JURO BRNIĆ (MARKA)

250

EUR

68.

TADIJA LUBINA (MATE)

200

KM

69.

MATO LUBINA (MARKA)

200

KM

70.

ILIJA ANDRIJANIĆ (BLAŽA)

100

CHF

71.

ŠIMO KNEŽEVIĆ (MATE)

500

KM

72.

BOŽO BOŽIĆ (MARKA)

100

EUR

73.

BOŽO KRAJINA (PETRA)

50

EUR

74.

IVO GUBERAC (PEJE)

100

KM

75.

JOZO ANDRIJANIĆ (MARIJANA)

500

KM

76.

MARKO ILIĆ (STJEPANA

100

EUR

77.

IVO KOVAČEVIĆ (ŠIME)

100

KM

78.

ANTO ANDRIJANIĆ (ČKALJA)

200

KM

79.

ILIJA KOVAČEVIĆ (MARIJANA)

100

EUR

80.

IVAN TERZIĆ (LUKE)

200

KM

81

MARKO MAJIĆ (JOZE)

100

EUR

82.

ANTO I PERO BTNIĆ (JOZANA)

100

EUR

83

ANTO ILIČEVIĆ (ILIJE)

100

EUR

84.

ANA KOVAČEVIĆ (MARIJANA)

100

EUR

85.

IVAN GUDELJ (JOZE)

100

EUR

86.

FRANJO ANĐELIĆ (ANTE)

100

EUR

87.

ILIJA KOVAČEVIĆ (ILIJE)

50

EUR

88.

IVAN KUVAČ (MARKA)

50

EUR

89.

MARKO ANDRIJANIĆ (BLAŽA)

200

KM

90.

MIŠO LUBINA (MIJE)

200

KM

91.

STANKO LUBINA (MIJE)

100

KM

92.

ANTO ANDRIJANIĆ (ILIJE)

200

CHF

93.

MARKO MUTAPČIĆ (ANTE)

100

CHF

94.

JOZO PAVIĆ (MATE)

50

EUR

95.

NN OSOBA

100

CHF

96.

MARTA KATIĆ (ILIJE)

200

KM

97.

ANDRIJA ANDRIJANIĆ (STJEPANA)

500

CHF

98.

ZORAN UDOVČIĆ (ANE)

100

EUR

99.

JOSIP ANĐELIĆ (BOŽE)

500

KM

100.

IVICA ANĐELIĆ (BOŽE)

500

KM

101.

BONO I MARA KNEŽEVIŽ

200

CHF

102.

SLAĐAN KUVAČ (ANTE)

100

EUR

103.

MLADEN PAVLOVIĆ (IVANA)

200

EUR

104.

IVKA PAVLOVIĆ PETRIĆ

100

EUR

105.

BOŽO ANDRIJANIĆ (ANTE)

100

EUR

106.

DANIJEL MILARDINOVIĆ (JANJE)

100

KM

107.

IVAN PAVLOVIĆ (JOZIN) ZA KLIMU

1000

KM

108.

MARKO ANTUNOVIĆ (STJEPNA)

800

KUNA

109.

STIJEPO KNEŽEVIĆ (JAGE)

100

CHF