Naknada za održavanje groblja Šige

15-03-2019

SPISAK UPLATA   U 2018. GODINI ZA ODRŽAVANJE GROBLJA

 

Datum

Prezime (otac) i ime

 Godina

Iznos

03.01.2018.

Andrijanić Janja

    2018

       30,00

03.01.2018.

Kovačević Anto

    2018

       30,00

12.01.2018.

Pavić Grge Marko

    2018

       30,00

26.01.2018.

Lubina Bariše Ilija

    2018

       30,00

05.02.2018.

Guberac  Dragan

    2018

       30,00

07.02.2018.

Mihalj Marko

    2018

       30,00

12.02.2018.

Antunović (Stipe) Anto

    2018

       30,00

12.02.2018.

Martinović Milka

    2018

       30,00

12.02.2018.

Lubina Jozan

    2018

       30,00

12.02.2018..

Lubina Blaž

    2018

       30,00

15.02.2018.

Guberac Milenko

    2018

       30,00

16.02.2018.

Andjelić Mišo

    2018

       30,00

16.02.2018.

Lubina Šime mato

    2018

       30,00

16.02.2018.

Andrijanić Blaža Tunjo

    2018

       30,00

16.02.2018.

Matijević Franjo

    2018

       30,00

16.02.2018.

Ilić Marijan

    2018

       30,00

16.02.2018.

Andrijanić Manda

    2018

       30,00

16.02.2018.

Terzić Ivan

    2018

       30,00

16.02.2018..

Andrijanić Ankica

    2018

       30,00

16.02.2018.

Brkić Stjepana Božo

    2018

       30,00

19.02.2018.

Garić Luca

    2018

       30,00

19.02.2018.

Andjelić Ilije Miro

    2018

       30,00

19.02.2018..

Majić Šele Jozo

    2018

       30,00

19.02.2018.

Majić Nikola

    2018

       30,00

20.02.2018.

Purić Mijo

    2018

       30,00

20.02.2018.

Purić Ivan

    2018

       30,00

20.02.2018.

Kuvač Ivan

    2018

       30,00

20.02.2018..

Kuhač Ruža Mate

    2018

       30,00

20.02.2018.

Lubina Juro

    2018

       30,00

20.02.2018.

Marković Jure Marija

    2018

       30,00

20.02.2018.

Knežević Ivka

    2018

       30,00

22.02.2018.

Krijanović Luka

    2018

       30,00

22.02.2018.

Brnić Marijan

    2018

       30,00

22.02.2018.

Knežević Šimo

    2018

       30,00

24.02.2018.

Andrijanić(Blaža) Mato

    2018

       30,00

27.02.2018.

Ilić Anto

    2018

       30,00

28.02.2018.

Brnić (Peje)Božo

    2018

       30,00

28.02.2018.

Božić Jozo

    2018

       30,00

06.03.2018.

Guberac Peje Ivo

    2018

       30,00

06.03.2018.

Lubina Mate Ilija

    2018

       30,00

     06.03.2018.

Guberac Ilija

    2018

       30,00

06.03.2018.

Mikulić Zdenko

    2018

       30,00

06.03.2018.

Gašić Ivo

    2018

       30,00

     06.03.2018.

Brezonjić Ilija

    2018

       30,00

06.03.2018.

Brnić Jozana Pero

    2018

       30,00

     06.03.2018.

Studenović Stjepan

    2017 i 2018

       60,00

07.03.2018.

Brnić Jela

    2018

       30,00

     07.03.2018.

Kovačević Šime Ivo

    2018

       30,00

07.03.2018.

Knežević Petar

    2018

       30,00

     10.03.2018.

Petrić Šime Ivka

    2018

       30,00

     10.03.2018.

Tolić Zoran

    2018

       30,00

     13.03.2018.

Petrić (Ante) Ivica

    2018

       30,00

13.03.2018.

Majić Marko

    2018

       30,00

13.03.2018.

Božić Peje Anto

    2018

       30,00

14.03.2018.

Andrijanić Blaža Marijan

    2018

       30,00

14.03.2018.

Brnić Luke Anto

    2018

       30,00

14.03.2018.

Brnić Luke Pejo

    2018

       30,00

14.03.2018.

Đogaš Bariše Ivan

    2018

       30,00

14.03.2018.

Anđelić Mijo

    2018

       30,00

15.03.2018.

Ilić Marka Stjepan

    2018

       30,00

15.03.2018.

Mrvelj Ivan

    2018

       30,00

16.03.2018..

Brnić Marijan

    2016 i 2018

       60,00

17.03.2018.

Kovačević Marijana Ilija

    2018

       30,00

17.03.2018.

Andrijanić Ilije Marko

    2018

       30,00

17.03.2018.

Andrijanić Ivkica

    2018

       30,00

17.03.2018.

Kuvač Marka Anto

    2018

       30,00

17.03.2018.

Ilić Andrija

    2018

       30,00

17.03.2018.

Ilić Jure Blaž

    2018

       30,00

17.03.2018.

Andrijanić Anice Marijan

    2018

       30,00

20.03.2018.

Purić Milana Zdenko

    2018

       30,00

22.03.2018..

Andrijanić Blaža Ivo

    2018

       30,00

23.03.2018.

Baotić Ruža

    2018

       30,00

24.03.2018.

Ilić Juro

    2018

       30,00

28.03.2018.

Ilić Ivan

    2018

       30,00

30.03.2018.

Katić Ive Marko

    2018

       30,00

31.03.2018.

Kovačević Zoran

    2018

       30,00

05.04.2018.

Knežević Jage  Bono

    2018

       30,00

05.04.2018.

Pavić Katica

    2018

       30,00

07.04.2018.

Kovačević Ilija

    2018

       30,00

10.04.2018.

Lubina Vranjo

    2018

       30,00

10.04.2018.

Lubina Marka Mato

    2018

       30,00

10.04.2018.

Petrić Ilije Anto

    2018

       30,00

11.04.2018.

Brnić Mato

    2018

       30,00

12.04.2018.

Jurišić Pave Ivo

    2018

       30,00

12.04.2018.

Jurišić Ante Marija

    2018

       30,00

12.04.2018.

Jurišić Tadija  

    2018

       30,00

13.04.2018.

Andrijanić Petar

    2018

       30,00

13.04.2018.

Andrijanić Jozo

    2018

       30,00

14.04.2018.

Andrijanić Marko

    2018

       30,00

14.04.2018.

Andrijanić Ilija  

    2018

       30,00

14.04.2018.

Andrijanić Mato

    2018

       30,00

14.04.2018..

Andrijanić Franjo

    2018

       30,00

14.04.2018.

Martinović Vinko

    2018

       30,00

14.04.2018.

Martinović Ruža

    2018

       30,00

17.04.2018.

Mihalj Božo

    2018

       30,00

17.04.2018.

Kovačević Joze Anto

    2018

       30,00

17.04.2018.

Ćubel Mije Manda

    2018

       30,00

17.04.2018.

Majić Ilija

    2018

       30,00

18.04.2018.

Jurišić Ive Marko

    2018

       30,00

18.04.2018.

Vranjić Mato

    2018

       30,00

18.04.2018.

Patković Jela

    2018 i 2017

       60,00

19.04.2018.

Guberac Marijan

    2018

       30,00

19.04.2018.

Bulj Tonka

    2018

       30,00

19.04.2018.

Katić Marta

    2018

       30,00

19.04.2018.

Martinović Marko

    2018

       30,00

19.04.2018.

Brnić  Jela

    2018

       30,00

21.04.2018.

Jurišić Luka

    2018

       30,00

21.04.2018.

Jurišić Ivke Mirko

    2018

       30,00

21.04.2018.

Andrijanić  Anto 

    2018

       30,00

21.04.2018.

Andrijanić Ljubica

    2018 i 2017

       60,00

24.04.2018.

Guberac  Juro

    2018

       30,00

25.04.2018.

Vranjić Ivan

    2018

       30,00

     26.04.2018.

Kuhač Mirko

    2018

       30,00

     12.05.2018.

Jurišić Mato

    2018

       30,00

     12.05.2018.

Jurišić Ruža

    2018

       30,00

     16.05.2018.

Brnić Ilija

    2018

       30,00

     16.05.2018.

Mihalj Jozo

    2018

       30,00

     17.05.2018.

Mrvelj Anto

    2018

       30,00

     18.05.2018.

Knežević (Jage) Stijepo

    2018

       30,00

     19.05.2018.

Ekmečić (Ive) Anka

    2018

       30,00

     19.05.2018.

Lubina Tadija

    2018

       30,00

     19.05.2018.

Martinović (Ive) Mato

    2018

       30,00

     22.05.2018.

Mikulić Zdenko

    2018

       30,00

     31.05.2018.

Anđelić Franjo

    2018

       30,00

     06.06.2018.

Ravnjak Kata

    2018

       30,00

     19.06.2018.

Kovačević Ružica

    2018

       30,00

     19.06.2018.

Pavić Jozo

    2018

       30,00

     19.06.2018.

Grgić Ankica

    2018

       30,00

     19.06.2018.

Kovačević Jela

    2018

       30,00

     19.06.2018.

Jurišić  Bariša

    2018

       30,00

     22.06.2018.

Mrvelj Ruža

    2018

       30,00

     25.06.2018.

Kuhač Juriše Šimo

    2018

       30,00

     26.06.2018.

Čalušić Vinka

    2018

       30,00

     13.07.2018.

Pavić Ilija

    2018

       30,00

     17.07.2018.

Kovačević Ive Anđa

    2018

       30,00

     24.07.2018.

Vranjić Pere Tadija

    2018

       30,00

     31.07.2018.

Jurišić Iva

2017,2018,2019

       90,00

     02.08.2018.

Petrić Ante Anto

    2018

       30,00

     10.08.2018.

Knežević Marko

    2018

       30,00

     10.08.2018.

Brnić  Mije Ivo

    2018

       30,00

     13.08.2018.

Matanović Pejo

    2018

       30,00

     20.08.2018.

Knežević Ilije Stijepo

    2018

       30,00

     21.08.2018.

Ekmečić Mario

    2018

       30,00

     23.08.2018.

Iličević Anto

    2018

       30,00

     27.08.2018.

Knežević Mate  Mato

    2018

       30,00

     07.09.2018.

Kovačević Šime Mijo

    2017 i 2018

       60,00

     12.10.2018.

Kuhač Ivica

    2018

       30,00

     12.10.2018.

Brnić (Ivana) Anto

    2017 i 2018

       60,00

     30.10.2018.

Krajina Božo

    2018

       30,00

     30.10.2018.

Mihalj Marko

    2018

       30,00

     02.11.2018.

Majić (Grge) Marjan

    2018

       30,00

     23.11.2018.

Mašić Vinka

    2018

       30,00

     27.11.2018.

Brnić Marijan

    2018

       30,00

     17.12.2018.

Anđelić Ilije Marijan

    2018

       30,00

     18.12.2018.

Kopić Andrija

    2018

       30,00

     27.12.2018.

Markus Marko

    2018

       30,00

     28.12.2018.

Ilić Ilija

    2018

       30,00

     28.12.2018.

Mihalj Peje Ružica

    2018

       30,00

     31.12.2018.

Kovačević Andrije Anto

    2018

       30,00

     31.12.2018.

Marinović Pejo

    2018

       30,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153   x  30,00  =   4.590,00

 

 

 

    6   x  60,00  =      360,00

 

 

 

    1   x  90,00  =        90,00

 

 

 

 

 

 

 

   Svega:               5.040,00