Obnovljen propust kod izvora Buban

31-07-2018

Sanirano je jedno od kritičnih mjesta na putu za Kočijaš, propust na potoku Kasar. 

Uređujući oštećenu dionicu puta izvođač radova Vodoprivreda Posavina iz Odžaka je uredila i prostor oko i sam izvor Buban, a u planu je da se na izvoru postavi prikladna pumpa.