Pripreme za Duhove

18-05-2018

 Briga za preživljavanje, kako prehraniti familiju, je jedno od najdugovječnijih pitanja koje opterećuje čovjeka.

Od davnina čovjek zaziva svakojaku pomoć da mu rod dozrije i ima obiman prinos, jer je od toga zavisio njegov opstanak i opstanak članova njegove familije.
I tih vremena se sačuvao običaj da se za uspjeh ljetine traži božiji blagoslov. Narod bi birao svoga zaštitnika i na njegov dan skupljao se na groblju i u svojevrsnom ritualu molio ga za zaštitu od svih nedaća koje su ga znale zadesiti. Poslije mnogo promjena i peripetija ustabililo se da se na Duhove Vrbovčani okupljaju na centralnom groblju Šige i zazivaju zaštitu.
Danas se za tu svrhu i groblje završno uredilo. Posječeni su suhi čempresi, ranije je pokošeno, pometeno i sklonjen otpad. Nažalost sav skupljeni otpad ne završi u kontejneru odnosno odlagalištu otpada već se jedan dio deponira pored groblja, „u međi“ prema zarasloj njivi obitelji Andrijanić, neposredno pored groba Marka i Boška Petrina (kućišÄ‡e im je zatpano smećem, a sad smeće i pored groba, žalosna sudbina ili nemar sumještana). A da zlo bude i veće to se smeće tu i spaljuje. Danas se spaljivanje obavljalo i neposredno pored crkve.