Uređenje puta pored Majića kuća

26-02-2018

Lokalni poljski put od kuće Marka Andrijanić (Ilinog) do kanala u dužini od kilometar i sto šezdeset sedam metara trebao bi se staviti u funkciju čim vremenski uslovi dozvole da se radovi privedu kraju. 

Vrijednost radova je oko sedam hilajda maraka, a financira opština Odžak dok je izvođač AC Milan. Kako je put zarastao tako su i okolne njive bile neupotrebljive za obradu, a uređenjem će se dati mogućnost privođenja kulturi više hektara vrbovačke zemlji.