Održavanje groblja Smrekovac

03-02-2018

Pored redovnog održavanja groblja organizirana je akcija čišÄ‡enja puta i groblja 8. jula 2017. godine. 

U akcije učestvovao dvadeset i jedan mještanin, a njih četvorica su se pobrinula za objed. Desetak mještana je doniralo hranu i piće za učesnike.

Naknadu za održavanje groblja uplatilo je 123 korisnika u iznosu od 3.925,00 KM što sa iznosom od donacija za akciju 130,00 KM čini 4.055,00 KM.

Troškovi su:

1.      Benzin za akciju                                         10 KM

2.      Piće za učesnike akcije                               16 KM

3.      Otrov                                                          34 KM

4.      Oblaganje križa za branitelje                1.000 KM

5.      Redovna kosidba groblja                      2.500 KM
====================================

U K U P N O                                        3.560 KM
OSTATAK                                              595 KM

UPLATITELJI: