Završen autoput

11-12-2017

Puštena je u promet dionica autoputa Svilaj – Odžak za lokalni saobraćaj. 

Polovinom 2019.g. planira se završetak mosta preko Save i graničnog terminala i time će se stvoriti uslovi za tranzitni promet sa Hrvatskom odnosno Europskom unijom. Na dionici dužine 10,4 km nalaze se: dva mosta, dvije petlje, tri prolaza za divljač, tri podvožnjaka, četiri nadvožnjaka i odmorište.