Å kolske generacije


     
Biografija učitelja Istorijat škole Izvod iz ljetopisa
     

 

Generacija:
 
1940. - 1942. 1941. - 1943. 1943. - 1945. 1945. - 1947. 1949.
         
1950. 1952. 1953. 1955. 1956.
         
1957. 1958. 1959. 1960. a 1960 b
         
1961. 1962. 1963. 1964. 1965.
         
1966. 1967. 1968. 1969. 1970.
         
1971. 1972. 1973. 1974. 1975. - 1977.
         
1976. - 1978. 1978. - 1980. 1979. - 1981. 1982. 1983.
         
1990. - 1992. 1992. - 1994. 1996. - 1998.    
         

 

Generacija 1974.
 

generacija.74.jpg

           
Učitelj BRNIĆ MARJAN
           
   GORNJI  RED        
 1.  BRNIĆ  (Jozo)  DRAGICA  05.11.74.  Turska  Sahin Neđo  
 2.  RAŠIĆ  (Marijan)  LJUBICA  12.02.74.  Slav.Brod    
 3.  BOŽIĆ  (Božo)  JURKA  02.01.74.  Švicarska  Niko  
 4.  KUVAČ  (Stipo)  ANICA  28.01.74.  Novo Selo  Kovačević Dragan  
 5.  RADAK  (Pavo)  MANDA  27.02.74.  Vinkovci  Salatović Martinko  
 6.  BRNIĆ  (Anto)  RUŽA  22.05.74. Popovača  Markotić  Ivo  
           
   DONJI   RED        
 1.  KATIĆ   (Ilija)  MATO  28.09.74.  Austrija  Lenhart Vesna  
 2.  BOŽIĆ  (Mato)  ILIJA  04.02.74.  Zagreb  Lovrić Katica             
 3.  MUTAPČIĆ  (Anto)  PEJO  25.11.74.  Švicarska  Ilić Ljiljana  
 4.  PURIĆ   (Stevo)  MARKO  27.06.73.  Vrbovac  Snježana  
 5.  PURIĆ   (Stevo)  DRAGO  12.09.74.  Vrbpvac